Afbeelding van Smient
 

Smient

 
De smient is een beschermde diersoort. 

Vrijstelling
De provincie heeft de smient vrijgesteld: In de periode 1 oktober tot en met 31 maart kunnen smienten van diverse gewassen worden verjaagd met het geweer. Om op te treden is toestemming nodig van de Faunabeheereenheid. De bestrijding wordt uitgevoerd onder strikte voorwaarden.
Van deze vrijstelling kan op het ogenblik geen gebruik worden gemaakt.
 

Links