Afbeelding van Zwarte kraai
 

Zwarte kraai

 
De zwarte kraai behoort tot de beschermde inheemse diersoorten.

Vrijstelling
De minister heeft de zwarte kraai landelijk vrijgesteld: Zwarte kraaien mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan zwarte kraai van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd.

Ontheffing
In aanvulling op de landelijke vrijstelling is een ontheffing afgegeven voor, onder andere, het gebruik van het geweer een half uur voor zonsopkomst. Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffing, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.

Het gebruik van vangkooien is niet toegestaan zonder aanvullende ontheffing.
 

Links