Afbeelding van Kauw
 

Kauw

 
De kauw behoort tot de beschermde inheemse diersoorten.

Vrijstelling
De minister heeft de kauw landelijk vrijgesteld: Kauwen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan kauw van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd.
 

Links