Afbeelding van Knobbelzwaan
 

Knobbelzwaan

 
De knobbelzwaan is een beschermde diersoort. 

Provinciale vrijstelling
De provincie heeft knobbelzwanen vrijgesteld (verjagend afschot en bewerken van eieren) ter voorkoming van vooral landbouwschade. Om gebruik te maken van deze vrijstelling, is toestemming van de Faunabeheereenheid nodig. De jachthouder of de WBE (alleen voor bewerken eieren) kan deze toestemming aanvragen.
 
 

Links