Afbeelding van Meeuw
 

Meeuw

 
Kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw zijn beschermde diersoorten. 

De Faunabeheereenheid bezit een ontheffing voor het beheer van deze meeuwensoorten in het Havengebied van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam. Het beheer wordt uitgevoerd ter bescherming van de volksgezondheid en openbare veiligheid. De ontheffing is via onderstaande link te downloaden.
Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffing, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.
 

Links