Bever

De bever behoort tot de beschermde inheemse diersoorten op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. De bever verspreidt zich steeds meer binnen de provincie Zuid-Holland. Dat is goed voor de biodiversiteit maar op sommige locaties, met name nabij waterkeringen en onder wegen kan de bever door zijn graafwerkzaamheden … Read More

Ganzen

De grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de deze ganssoorten is een ontheffing, vrijstelling of opdracht nodig. Afgegeven ontheffingen zijn onderaan deze pagina te downloaden. Toestemmingen worden via Dora aangevraagd. Ontheffing Zomer Er is een ontheffing voor het … Read More

Rat, muis en mol

Voor welk type geweer en welke diersoort heeft u ontheffing nodig?Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.26 Wnb) geen ontheffing nodig voor afschot van de zwarte rat, bruine rat en huismuis. U kunt als jachthouder ook toestemming geven … Read More