Bestrijding landelijk vrijgestelde soorten

Zie hiervoor dit artikel op de website van BIJ12.