Bever

De bever behoort tot de beschermde inheemse diersoorten op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. De bever verspreidt zich steeds meer binnen de provincie Zuid-Holland. Dat is goed voor de biodiversiteit maar op sommige locaties, met name nabij waterkeringen en onder wegen kan de bever door zijn graafwerkzaamheden … Read More

Damhert

Damherten zijn onder de Wet natuurbescherming beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond het duingebied tussen Den Haag en Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke damherten uit hun lijden te verlossen. Ook … Read More

Ekster

De ekster is een beschermde diersoort.  OntheffingDe Faunabeheereenheid heeft op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van eksters. Downloads

Exoten en verwilderde dieren

Het is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming. De volgende besluiten zijn hiervoor van kracht: Aanwijzingsbesluit 2012 Aanvulling op … Read More

Fazant

Jacht: De fazant behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de fazantenhennen is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december, de jacht op de fazantenhanen van 15 oktober tot en … Read More

Ganzen

De grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de deze ganssoorten is een ontheffing, vrijstelling of opdracht nodig. Afgegeven ontheffingen zijn onderaan deze pagina te downloaden. Toestemmingen worden via Dora aangevraagd. Ontheffing Zomer Er is een ontheffing voor het … Read More

Haas

Jacht:De haas behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de haas is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december. De jachthouder kan in deze periode de haas bejagen. Ontheffing:De Faunabeheereenheid heeft … Read More

Houtduif

Jacht: De houtduif behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de houtduif is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de houtduif bejagen. Vrijstelling: … Read More

Kauw

De kauw behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de kauw landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor kauwen mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. VangkooiHet gebruik van vangkooien is niet … Read More

Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een beschermde diersoort.  Provinciale vrijstellingDe provincie heeft knobbelzwanen vrijgesteld (verjagend afschot en bewerken van eieren) ter voorkoming van vooral landbouwschade. Van deze vrijstelling kan op het ogenblik geen gebruik worden gemaakt. Opdracht nestbewerkingDe ODH heeft in februari 2023 een opdracht verleend voor nestbewerking van knobbelzwanen. De opdracht geldt voor de … Read More

Konijn

JachtHet konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. Vanaf jachtseizoen 2022-2023 is de jacht op het konijn niet meer geopend. De jachthouder kan tijdens het jachtseizoen het konijn niet meer bejagen. VrijstellingDe minister heeft het konijn … Read More

Meeuw

Kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw zijn beschermde diersoorten. Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 08 februari 2022 door GS goedgekeurd. In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van … Read More

Rat, muis en mol

Voor welk type geweer en welke diersoort heeft u ontheffing nodig?Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.26 Wnb) geen ontheffing nodig voor afschot van de zwarte rat, bruine rat en huismuis. U kunt als jachthouder ook toestemming geven … Read More

Ree

Reeën zijn beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond de duingebieden en in De Biesbosch, De Hoeksche Waard, op Goeree-Overflakkee, Voorne en in het Havengebied van Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke reeën … Read More

Roek

De roek is een beschermde diersoort.  OntheffingDe Faunabeheereenheid heeft op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van roeken. Downloads

Smient

De smient is een beschermde diersoort.  VrijstellingDe provincie heeft de smient vrijgesteld: In de periode 1 oktober tot en met 31 maart kunnen smienten van diverse gewassen worden verjaagd met het geweer. Om op te treden is toestemming nodig van de Faunabeheereenheid. De bestrijding wordt uitgevoerd onder strikte voorwaarden.Van deze vrijstelling kan … Read More

Vos

De vos behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de vos landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor vossen mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Wilde eend

Jacht: De wilde eend behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild.De jacht op wilde eenden is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de wilde eend bejagen. … Read More

Zwarte Kraai

De zwarte kraai behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de zwarte kraai landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor zwarte kraaien mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. VangkooiHet gebruik van … Read More