Brandgans

De brandgans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. VrijstellingEr is een provinciale vrijstelling voor de brandgans. Gedeputeerde Staten hebben het van kracht zijnde faunabeheerplan voor de ganzen van de Faunabeheereenheid van toepassing verklaard op de uitvoering van deze provinciale vrijstelling. De uitvoering van de vrijstelling moet plaatsvinden overeenkomstig het faunabeheerplan.Dit betekent: Voor beheer en … Read More

Canadese gans

De Canadese gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. VrijstellingenEr is een landelijke en een provinciale vrijstelling voor de Canadese gans. Gedeputeerde Staten hebben het van kracht zijnde faunabeheerplan voor de ganzen van de Faunabeheereenheid van toepassing verklaard op de uitvoering van deze vrijstellingen. De uitvoering van de vrijstellingen moet plaatsvinden … Read More

Damhert

Damherten zijn onder de Wet natuurbescherming beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond het duingebied tussen Den Haag en Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke damherten uit hun lijden te verlossen en … Read More

Ekster

De ekster is een beschermde diersoort.  OntheffingDe Faunabeheereenheid heeft op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van eksters. Downloads

Exoten en verwilderde dieren

Het is niet verboden exoten en verwilderde dieren te doden of om hun nesten of holen te verstoren. Om de stand van deze dieren effectief met het geweer of kastval en vangkooi te kunnen beperken, is wel een opdracht van Gedeputeerde Staten (GS) ex artikel 3.18 Wet natuurbescherming nodig. Onder … Read More

Fazant

Jacht: De fazant behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de fazantenhennen is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december, de jacht op de fazantenhanen van 15 oktober tot en … Read More

Grauwe gans

De grauwe gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming.  VrijstellingEr is een provinciale vrijstelling voor de grauwe gans. Gedeputeerde Staten hebben het van kracht zijnde faunabeheerplan voor de ganzen van de Faunabeheereenheid van toepassing verklaard op de uitvoering van deze provinciale vrijstelling. De uitvoering van de vrijstelling moet plaatsvinden overeenkomstig het … Read More

Haas

Jacht:De haas behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de haas is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december. De jachthouder kan in deze periode de haas bejagen. Ontheffing:De Faunabeheereenheid heeft … Read More

Houtduif

Jacht: De houtduif behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de houtduif is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de houtduif bejagen. Vrijstelling: … Read More

Kauw

De kauw behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de kauw landelijk vrijgesteld: Kauwen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan kauw van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. OntheffingIn aanvulling op de landelijke vrijstelling … Read More