Damhert

Faunabeheerplannen bestrijken in de regel één provincie. De faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland stellen voor de damherten die in de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden leven, één faunabeheerplan op. Gedeputeerde Staten van beide provincies keuren het plan goed. Twee gezamenlijke faunabeheerplannen zijn intussen opgesteld. De plannen bestrijken het duingebied en omgeving … Read More

Ganzen

Grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans, nijlgans, soepgans en Indische gans in Zuid-Holland Beleid en faunabeheerplanGedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt aangericht door de nog steeds groeiende ganzenpopulatie wil beperken. In het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 – 2027 geeft de … Read More

Jachtsoorten

Het beheer van de houtduif, wilde eend, fazant en het haas is beschreven in het faunabeheerplan jachtsoorten. Het beheer van het konijn is beschreven in het faunabeheerplan konijn. Downloads

Kauw

Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan kauw. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Meeuwen

Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 15 maart 2022 door GS goedgekeurd. Het gewijzigde faunabeheerplan is op 14 maart 2023 goedgekeurd. In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen voor meeuwen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige … Read More

Ree

Downloads

Smient

Momenteel is er geen faunabeheerplan smienten van kracht in Zuid-Holland.

Vos

Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan vos. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Zwarte Kraai

Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan zwarte kraai. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Bever

Tekst Bever Downloads