Damhert

Faunabeheerplannen bestrijken in de regel één provincie. De faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland stellen voor de damherten die in de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden leven, één faunabeheerplan op. Gedeputeerde Staten van beide provincies keuren het plan goed. Twee gezamenlijke faunabeheerplannen zijn intussen opgesteld. De plannen bestrijken het duingebied en omgeving … Read More

Ganzen

Grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans, nijlgans, soepgans en Indische gans in Zuid-Holland Beleid en faunabeheerplanGedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt aangericht door de nog steeds groeiende ganzenpopulatie wil beperken. In het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 – 2027 geeft de … Read More

Jachtsoorten

Het beheer van de houtduif, wilde eend, fazant, haas en het konijn is beschreven in het faunabeheerplan jachtsoorten. Downloads

Meeuwen

Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 8 februari 2022 door GS goedgekeurd. In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van de zilvermeeuw laat dit niet toe. Wel … Read More

Ree

Downloads

Smient

Momenteel is er geen faunabeheerplan smienten van kracht in Zuid-Holland.

Vos

Downloads