Damhert

Faunabeheerplannen bestrijken in de regel één provincie. De faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland stellen voor de damherten die in de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden leven, één faunabeheerplan op. Gedeputeerde Staten van beide provincies keuren het plan goed. Twee gezamenlijke faunabeheerplannen zijn intussen opgesteld. De plannen bestrijken het duingebied en omgeving … Read More

Ganzen

Grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans, nijlgans, soepgans en Indische gans in Zuid-Holland Beleid en faunabeheerplanGedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt aangericht door de nog steeds groeiende ganzenpopulatie wil beperken. In het faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015 – 2020 geeft de … Read More

Jachtsoorten

Het beheer van de houtduif, wilde eend, fazant, haas en het konijn is beschreven in het faunabeheerplan jachtsoorten. Downloads

Meeuwen

Kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw in havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam Downloads

Ree

Downloads

Vos

Downloads