Exoten en verwilderde dieren

Het is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming.

De volgende besluiten zijn hiervoor van kracht:

 • Aanwijzingsbesluit 2012
 • Aanvulling op aanwijzingsbesluit 2015
 • Opdracht rosse stekelstaart 2018
 • Opdracht verwilderde duif 2020

Het Aanwijzingsbesluit 2012 en aanvulling 2015 hierop regelt dat:

jachthouders voor hun eigen jachtveld,
degenen die de jachthouder vergezellen,
personen met een schriftelijk ondertekende toestemming van de jachthouder,
jachtaktehouders met toestemming van de grondgebruiker voor die gronden waarop het jachtrecht niet is verhuurd aan een jachtaktehouder,

op grond van deze aanwijzingen de stand van de volgende dieren kunnen beperken:

 • beverrat, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen
 • Indische gans, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen, netten
 • marterhond, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen
 • muskusrat, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen
 • nijlgans, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen, netten
 • rosse stekelstaart, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen
 • verwilderde duif, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen
 • soepgans, met geweer, vangkooi, lokmiddelen netten
 • verwilderde kat, alleen met kastval en vangkooi,
 • Amerikaanse nerts, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen
 • Wasbeer, met geweer, kastval, vangkooi, lokmiddelen

Aandachtspunten bij gebruik geweer

 • Het te gebruiken geweer betreft alleen hagel- of kogelgeweer, dus niet een luchtdrukgeweer.
 • Het gebruik van het geweer is toegestaan van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang.
 • Het gebruik van het geweer is niet toegestaan in de bebouwde kom.
 • Het gebruik van het geweer is toegestaan op jachtvelden die niet aan de jachtveldvereisten voldoen, maar daarvoor is wel eerst een veiligheidstoets noodzakelijk van Omgevingsdienst Haaglanden

Het aanwijzingsbesluit 2012 en het aanvullende besluit uit 2015, met daarin voorwaarden voor het gebruik van de middelen, kunt u hieronder downloaden.

In 2020 is voor de verwilderde duif een opdracht verleend voor het gebruik van het (luchtdruk)geweer om de omvang van deze populaties in Zuid-Holland te beperken, ook binnen de bebouwde kom. Deze opdracht kunt u hieronder downloaden. U kunt toestemming op grond van deze opdracht door middel van een plan van aanpak bij de FBE aanvragen.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
LINKFaunabeheerplan Jachtsoorten
PDFAanwijzingsbesluit voor exoten en verwilderde dieren Zuid-Holland 2012
PDFGeen geweer verwilderde kat aanpassing aanwijzingsbesluit voor exoten en verwilderde dieren Zuid-Holland 20122015
PDFOpdracht rosse stekelstaart ODH-2017-000195452018
PDFOpdracht verwilderde duif 2020