Fazant

 
 
Jacht
De fazant behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is op grond van artikel 32 Ffw aangewezen als wild. De jacht op de fazantenhennen is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december, de jacht op de fazantenhanen van 15 oktober tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de fazant bejagen.

Vrijstelling
De minister heeft de fazant geplaatst op de provinciale vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. De provincie Zuid-Holland heeft op basis hiervan in een provinciale vrijstellingsverordening geregeld dat fazanten mogen worden verjaagd ter voorkoming van landbouwschade.

Ontheffing
De Faunabeheereenheid bezit een ontheffing voor beheer van fazanten ter voorkoming van schade aan diverse landbouwgewassen. U kunt de ontheffing downloaden via onderstaande link. Om gebruik te maken van deze ontheffing is toestemming van de Faunabeheereenheid nodig. De jachthouder kan deze toestemming aanvragen.