Aanwijzingsbesluit voor exoten en verwilderde dieren

 
 
Exoten en verwilderde dieren zijn op grond van de Flora- en faunawet niet beschermd. Om de stand van deze dieren met het geweer te beperken heeft de provincie Zuid-Holland een aanwijzing ex artikel 67 Flora- en faunawet gedaan.

  • Jachthouders voor hun eigen jachtveld alsmede personen zoals bedoeld in 36 lid 1 en 36 lid 2 van de Flora- en faunawet en;
  • Jachtaktehouders met toestemming van de grondgebruiker voor die gronden waarop het jachtrecht niet is verhuurd aan een jachtaktehouder,

kunnen op grond van deze aanwijzing de stand van de volgende dieren beperken:

beverrat, Indische gans, marterhond, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart, gedomesticeerde grauwe gans (soepgans of boerengans), verwilderde kat, Amerikaanse nerts en wasbeer.

De aanwijzing kan via onderstaande link worden gedownload.