Faunabeheerplan smient Zuid-Holland 2017 -2023 goedgekeurd

 
24 november 2017

 
foto: B. Verver
foto: B. Verver
Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan smient Zuid-Holland 2017 – 2023 goedgekeurd. Het plan beschrijft de uitvoering van de provinciale vrijstelling die Provinciale Staten hebben afgegeven voor de bestrijding van smienten. Om schade aan landbouwgewassen te voorkomen worden in de periode 1 oktober tot en met 31 maart preventieve middelen ingezet en worden smienten met het geweer verjaagd.

Er gelden strikte voorwaarden aan de bestrijding. Onder andere is er een limiet gesteld aan het afschot. In de huidige winterperiode (2017/2018) kunnen er maximaal 5.000 smienten worden gedood.

Om op te treden is toestemming nodig van de Faunabeheereenheid. 

U kunt het faunabeheerplan hier vinden.