Nieuws

Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 2
Ganzenpraat Aflevering 2

7 september 2018
Afbeelding van Ganzenpraat Aflevering 1
Ganzenpraat Aflevering 1

7 september 2018
 
 
 

Gebruik Dora

 
 
De Faunabeheereenheid Zuid-Holland verzamelt met Dora – haar digitale registratiesysteem – gegevens rond jacht, beheer en schadebestrijding in Zuid-Holland.

WBE´s, terreinbeheerders en ontheffinghouders uit Zuid-Holland kunnen via deze website inloggen om een account aan te maken en om hun beheer- en telgegevens te registreren.

De FBE
De FBE monitort en valideert de afschot- en telgegevens en de beheerwerkzaamheden van de WBE´s en ontheffinghouders. De gegevens worden gebruikt voor de toetsing van het beheer, het opstellen van faunabeheerplannen en voor het vervaardigen van rapportages over het uitgevoerde beheer aan de provincie.

De FBE deelt de afschot- en telgegevens met de KNJV ten behoeve van hun statistieken. De FBE verstrekt de (persoonlijke) afschotgegevens niet aan het Faunafonds.

De WBE
De WBE-secretaris kan in Dora inloggen (via www.fbezh.nl -> Dora) met zijn gebruikersnaam en -wachtwoord.
U kunt in Dora jachtcombinaties, jachtvelden en telsectoren aanmaken. Het is belangrijk dat u ook de terreinen van TBO's intekent als in hun gebieden gebruik wordt gemaakt van ontheffingen. De terreinbeheerder via een eigen account of de WBE  de aangrenzende jachthouder kunnen de beheergegevens invoeren. Wij vragen wij u een en ander te controleren. Voor eventuele vragen kunt terecht bij de FBE (info@fbezh.nl)

De jachthouder
Als u geen Dora-account heeft en u wilt uw beheer- en telgegevens registeren, dan kunt u zich inschrijven via www.fbezh.nl ->  Dora inschrijving (https://www.fbezh.nl/pages/dora_inschrijven.php).
Na de registratie dient u via Dora -> Mijn Dora ->Instellingen ( https://www.fbezh.nl/crowfile/account/ ) aan te geven in welk(e) WBE-gebied(en) u optreedt. De jachthouder stelt zich in verbinding  met de WBE secretaris om zijn jachtveld te registreren. En ook te registreren wie, namens hem, gegevens kan of mag invullen. (als combinant/administrateur/arikel 36 lid 2 houders).

Als u gebruik maakt van een ontheffing van de FBE, bent u verplicht via Dora op ontheffingsniveau te rapporteren.

Al uw afschot- en beheergegevens moeten worden gerapporteerd en ieder kwartaal worden afgesloten.
Uw gegevens over het eerste kwartaal (januari tot en met maart) moeten voor 1 mei in Dora staan. De gegevens over het tweede kwartaal (mei tot en met juni) voor 1 augustus. De gegevens over het derde kwartaal (juli tot en met september) voor 1 november. De gegevens over het vierde kwartaal (oktober tot en met december) voor 1 februari.