Konijn

 
 

Jacht
Het konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is op grond van artikel 32 Flora- en faunawet aangewezen als wild. De jacht op het konijn is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode het konijn bejagen.

Vrijstelling
De minister heeft het konijn geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. Dit heeft tot gevolg dat de grondgebruiker het konijn mag (laten) bestrijden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Ontheffing
De Faunabeheereenheid bezit een ontheffing voor beheer van het konijn ter voorkoming van schade sportvelden, begraafplaatsen, industrieterreinen, (spoor)wegen en dijken. U kunt de ontheffing downloaden via onderstaande link. Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffing, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.