Faunabeheerplan

 
 
De belangrijkste taak van de Faunabeheereenheid is het beheer van populaties dieren en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan flora en fauna.

De noodzaak voor het beheer moet in een faunabeheerplan worden omschreven. In het plan staan ook de maatregelen die zullen worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten keuren het plan goed. Om uitvoering van het plan mogelijk te maken, verleent GS vervolgens ontheffing. De looptijd van een faunabeheerplan is over het algemeen vijf of zes jaar.

Hieronder zijn de faunabeheerplannen die in Zuid-Holland van kracht zijn opgenomen.
 
Damhert
Ekster
Ganzen
Jachtsoorten
Kauw
Knobbelzwaan
Meeuwen
Ree
Roek
Smient
Vos
Zwarte kraai