Schematisch overzicht ontheffingsplichtige maatregelen
Behorend bij het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022-2027 en de Toelichting op en instructie over Maatwerkadvies Meeuw
Opzettelijk storen met vrijvliegende jachtvogelsJaarrond1/2 t/m 31/7Verplaatsen van nesten1/4 t/m 31/7Vernietigen nesten (3)
Loodswezen/AVRjaja--nee--ja
a)chemieja--jajajaja
b)petrochemieja--jajajaja
c)Opslag van vloeibaar gas, olie- en gasopslag en raffinageja--jajajaja
d)Energieproductieja--jajajaja
e)Overslag massa (steenkool)ja--janee (1)--ja
f)Overslag voedingsmiddelenja--jajajaja
g)Overslag containersja--janee (1)--ja (4)
h)locaties met ontwikkeling van en/of onderhoud van infrastructuur (5) i.c.m. gevaar voor medewerkersja--jaja (2)jaja

1)uitzondering: wel verplaatsen bij calamiteitsvoorzieningen

2)verplaatsen binnen deze categorie ook indien aanwezigheid meeuwen groot risico is voor verkeer en voor meeuwen zelf (zoals langs wegen)

3)vernietigen kan niet worden uitgevoerd bij alleenstaande pompen, transportbanden, calamiteitsvoorzieningen, tenzij in noodgeval

4)alleen op risicovolle plekken waar door aanwezigheid nesten/eieren gevaar kan ontstaan voor mensen die op hoogte werken

5)geldt niet voor infrastructuur binnen bedrijventerreinen

 

Dit schema is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Daar waar er onverhoopt sprake mocht zijn van afwijking van het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022-2027 is de tekst uit het Faunabeheerplan leidend. Voor vragen over dit schema kunt u contact opnemen met de FBE Zuid-Holland.