Smient


Momenteel is er geen faunabeheerplan smienten van kracht in Zuid-Holland.