BIJ12 kan onder voorwaarden een tegemoetkoming verlenen voor schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen of gehouden landbouwhuisdieren. Op de website van BIJ12, staat hoe een tegemoetkoming moet worden aangevraagd.

In een groot aantal gevallen is er wel schade maar te klein of van een andere orde om als landbouwschade te claimen. Wij vinden het van belang dat ook de schade wordt geregistreerd zonder dat er een vergoeding wordt aangevraagd. Het melden van schade kunt u, kosteloos, doen via www.faunaschade.nl.