Jaarlijkse tellen de WBE’s verschillende diersoorten. De gebruikte telprotocollen en de resultaten van deze tellingen zijn hieronder te downloaden. Tevens staan hieronder ook de beheerrapportages van de damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied.

Type DocumentNaamJaar
TELPROTOCOLLEN EN TELFORMULIEREN
PDFProtocol hazentelling januari 20232023
PDFTelformulier hazentelling januari 20232023
PDFToelichting op Telformulier hazentelling januari 20232023
PDFProtocol wintertelling
PDFTelformulier wintertelling
PDFProtocol zomertelling ganzen
PDFTelprotocol damhert- en reetelling Noord-Holland en Zuid-Holland
PDFTelformulier damhert
PDFTelformulier ree
PDFTelprotocol Konijnen tbv Ontheffing
PDFTelformulier Konijnen tbv Ontheffing
UITVOERINGSPROTOCOLLEN
PDFGebruiksaanwijzing wildmerken Zuid-Holland
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
TELRAPPORTEN
PDFRapportage Zomertelling Zuid-Holland 2016
PDFRapportage Zomertelling Zuid-Holland 2017
PDFRapportage Zomertelling Zuid-Holland 2018
PDFRapportage Zomertelling Zuid-Holland 2019
PDFRapportage Zomertelling Zuid-Holland 2020
PDFRapportage Zomertelling Zuid-Holland 2021
PDFRapportage Zomertelling Zuid-Holland 2022
PDFTelrapport Dam- en Reetelling Noord- en Zuid-Holland2016
PDFTelrapport Dam- en Reetelling Noord- en Zuid-Holland2017
PDFTelrapport Dam- en Reetelling Noord- en Zuid-Holland2018
PDFTelrapport Dam- en Reetelling Noord- en Zuid-Holland2019
PDFTelrapport Wintertelling Knobbelzwanen Zuid-Holland2017
BEHEERRAPPORTEN
PDFBeheerrapport Damherten2016 / 2017
PDFBeheerrapport Damherten2017 / 2018
PDFBeheerrapport Damherten2018 / 2019