Damhert

Damherten zijn onder de Wet natuurbescherming beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond het duingebied tussen Den Haag en Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke damherten uit hun lijden te verlossen. Ook … Read More

Ekster

De ekster is een beschermde diersoort.  OntheffingDe Faunabeheereenheid heeft op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van eksters. Downloads

Exoten en verwilderde dieren

Het is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming. De volgende besluiten zijn hiervoor van kracht: Aanwijzingsbesluit 2012 Aanvulling op … Read More

Fazant

Jacht: De fazant behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de fazantenhennen is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december, de jacht op de fazantenhanen van 15 oktober tot en … Read More

Haas

Jacht:De haas behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de haas is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december. De jachthouder kan in deze periode de haas bejagen. Ontheffing:De Faunabeheereenheid heeft … Read More

Houtduif

Jacht: De houtduif behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de houtduif is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de houtduif bejagen. Vrijstelling: … Read More

Kauw

De kauw behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de kauw landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor kauwen mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. VangkooiHet gebruik van vangkooien is niet … Read More

Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een beschermde diersoort.  Provinciale vrijstellingDe provincie heeft knobbelzwanen vrijgesteld (verjagend afschot en bewerken van eieren) ter voorkoming van vooral landbouwschade. Van deze vrijstelling kan op het ogenblik geen gebruik worden gemaakt. Opdracht nestbewerkingDe ODH heeft in februari 2023 een opdracht verleend voor nestbewerking van knobbelzwanen. De opdracht geldt voor de … Read More

Konijn

JachtHet konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. Vanaf jachtseizoen 2022-2023 is de jacht op het konijn niet meer geopend. De jachthouder kan tijdens het jachtseizoen het konijn niet meer bejagen. VrijstellingDe minister heeft het konijn … Read More

Meeuw

Kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw zijn beschermde diersoorten. Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 08 februari 2022 door GS goedgekeurd. In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van … Read More

Ree

Reeën zijn beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond de duingebieden en in De Biesbosch, De Hoeksche Waard, op Goeree-Overflakkee, Voorne en in het Havengebied van Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke reeën … Read More

Roek

De roek is een beschermde diersoort.  OntheffingDe Faunabeheereenheid heeft op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van roeken. Downloads

Smient

De smient is een beschermde diersoort.  VrijstellingDe provincie heeft de smient vrijgesteld: In de periode 1 oktober tot en met 31 maart kunnen smienten van diverse gewassen worden verjaagd met het geweer. Om op te treden is toestemming nodig van de Faunabeheereenheid. De bestrijding wordt uitgevoerd onder strikte voorwaarden.Van deze vrijstelling kan … Read More

Vos

De vos behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de vos landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor vossen mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Wilde eend

Jacht: De wilde eend behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild.De jacht op wilde eenden is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de wilde eend bejagen. … Read More

Zwarte Kraai

De zwarte kraai behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de zwarte kraai landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor zwarte kraaien mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. VangkooiHet gebruik van … Read More

Ganzenpraat Aflevering 2

De aanpak van de provincie Zuid-Holland ten aanzien van zwanen maakt veel emoties los – positieve en negatieve. ‘Ganzenpraat’ is een serie korte filmpjes waarin we verschillende invalshoeken tonen op het ganzenbeleid, zoals dat van de boswachter, de akkerbouwer en de jager. De provincie wil hiermee een evenwichtige bijdrage leveren … Read More

Ganzenpraat Aflevering 1

De aanpak van de provincie Zuid-Holland ten aanzien van zwanen maakt veel emoties los – positieve en negatieve. ‘Ganzenpraat’ is een serie korte filmpjes waarin we verschillende invalshoeken tonen op het ganzenbeleid, zoals dat van de boswachter, de akkerbouwer en de jager. De provincie wil hiermee een evenwichtige bijdrage leveren … Read More

Damhert

Faunabeheerplannen bestrijken in de regel één provincie. De faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland stellen voor de damherten die in de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden leven, één faunabeheerplan op. Gedeputeerde Staten van beide provincies keuren het plan goed. Twee gezamenlijke faunabeheerplannen zijn intussen opgesteld. De plannen bestrijken het duingebied en omgeving … Read More

Ganzen

Grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans, nijlgans, soepgans en Indische gans in Zuid-Holland Beleid en faunabeheerplanGedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt aangericht door de nog steeds groeiende ganzenpopulatie wil beperken. In het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 – 2027 geeft de … Read More

Jachtsoorten

Het beheer van de houtduif, wilde eend, fazant en het haas is beschreven in het faunabeheerplan jachtsoorten. Het beheer van het konijn is beschreven in het faunabeheerplan konijn. Downloads

Kauw

Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan kauw. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Meeuwen

Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 8 februari 2022 door GS goedgekeurd. In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van de zilvermeeuw laat dit niet toe. Wel … Read More

Ree

Downloads

Smient

Momenteel is er geen faunabeheerplan smienten van kracht in Zuid-Holland.

Vos

Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan vos. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Zwarte Kraai

Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan zwarte kraai. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. Downloads

Damhert voorbeeld

Damherten zijn onder de Wet natuurbescherming beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond het duingebied tussen Den Haag en Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke damherten uit hun lijden te verlossen. Ook … Read More