Canadese gans

De Canadese gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming.

Vrijstellingen
De minister heeft de Canadese gans landelijk vrijgesteld: schadeveroorzakende Canadese ganzen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers.

 • In aanvulling op wat is toegestaan bij de landelijke vrijstelling, is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk.
 • Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.
 • Mechanische en elektronische lokmiddelen zijn niet toegestaan op basis van de vrijstellingen.
 • Toestemming voor het gebruik van de vrijstelling wordt gegeven aan de jachthouder.

Ontheffing ganzen in de zomerperiode
De Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder Canadese ganzen, in de zomerperiode die het volgende mogelijk maakt:

 1. Afschot van broedparen grauwe gans en Canadese gans vanaf 1 februari. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt slechts gegeven na aanvraag via de WBE. De WBE dient één en ander af te stemmen met de terreinbeheerder.
 2. Zoeken, rapen, bewerken enz. van nesten en eieren.
  Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven na aanvraag aan grondgebruikers, jachtaktehouders, gemeenten enz.
 3. Afschot van grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans vanaf 15 februari tot en met 31 oktober in de regio Noordelijke Delta en vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven aan jachthouders. Bij de toestemming voor afschot wordt ook toestemming gegeven voor onderdeel 2 van de ontheffing (nesten en eieren).
 • In aanvulling op wat is toegestaan in de ontheffing, is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk.
 • Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

U kunt de ontheffing hieronder downloaden.

Indien u gebruik wilt maken van de opdracht ganzen vangen, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFontheffing gans broedparen, eieren en afschot aangepast na beslissing op bezwaar van november 20162016
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH2019
PDFOpdracht ganzen vangen2017
LINKFaunabeheerplan Ganzen