Canadese gans

De Canadese gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming.

Vrijstellingen
Er is een landelijke en een provinciale vrijstelling voor de Canadese gans. Gedeputeerde Staten hebben het van kracht zijnde faunabeheerplan voor de ganzen van de Faunabeheereenheid van toepassing verklaard op de uitvoering van deze vrijstellingen. De uitvoering van de vrijstellingen moet plaatsvinden overeenkomstig het faunabeheerplan.
Dit betekent:

  • Voor beheer van de Canadese gans in de periode 15 februari tot en met 31 oktober in de regio Noordelijke Delta en 1 maart tot en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord is een ontheffing noodzakelijk. Bestrijding van de Canadese gans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffing. 
  • In aanvulling op wat is toegestaan in de ontheffing, is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag- snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk.
  • Voor beheer van de Canadese gans in de periode 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en 1 november tot en met 29 februari n de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord) is geen ontheffing nodig. Er kan worden opgetreden op basis van de landelijke en provinciale vrijstelling. Optreden vanaf een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang is mogelijk. Ook kunnen gewonde ganzen met een slag- snij of steekwapen worden gedood. Mechanische en elektronische lokmiddelen zijn niet toegestaan op basis van de vrijstellingen. 
  • NB Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood. Voor het doden van gewonde ganzen zijn het geweer en slag- snij- of steekwapens toegestaan.

Ontheffing ganzen in de zomerperiode
De Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder Canadese ganzen, in de zomerperiode die het volgende mogelijk maakt:

I. Afschot van broedparen grauwe gans en Canadese gans vanaf 1 februari. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt slechts gegeven na aanvraag via de WBE. De WBE dient één en ander af te stemmen met de terreinbeheerder.
II. Zoeken, rapen, bewerken enz. van nesten en eieren.
Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven na aanvraag aan grondgebruikers, jachtaktehouders, gemeenten enz.
III. Afschot van grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans vanaf 15 februari tot en met 31 oktober in de regio Noordelijke Delta en vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven aan jachthouders. Bij de toestemming voor afschot wordt ook toestemming gegeven voor onderdeel II van de ontheffing (nesten en eieren).

NB de ontheffing voor de zomerperiode is in november 2016 aangepast via een beslissing op bezwaar. Op grond van de ontheffing is het niet meer toegestaan een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang op te treden. Echter, omdat de de ontheffing aan de vrijstellingen is gekoppeld (zie hiervoor), mag wel een half uur voor zonsopkomst en een half uur na zonsondergang worden opgetreden (op grond van de provinciale vrijstelling).


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFontheffing gans broedparen, eieren en afschot aangepast na beslissing op bezwaar van november 20162016
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen