Bever

De bever behoort tot de beschermde inheemse diersoorten op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. De bever verspreidt zich steeds meer binnen de provincie Zuid-Holland. Dat is goed voor de biodiversiteit maar op sommige locaties, met name nabij waterkeringen en onder wegen kan de bever door zijn graafwerkzaamheden en aanleg van dammen grote schade veroorzaken. Daarom heeft de FBE een ontheffing van de provincie Zuid-Holland ontvangen met betrekking tot de bever.

Ontheffing
Deze ontheffing kan na toestemming van de FBE gebruikt worden door de waterschappen Rivierenland, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, in hun werkgebieden voor zover die gelegen zijn binnen de provincie Zuid-Holland. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van deze ontheffing moet toestemming worden aangevraagd bij de FBE. Dit kan via het algemene emailadres van de FBE waarbij een zo ver mogelijk ingevuld formulier wordt meegestuurd.

De ontheffing, het beverprotocol en het incidentformat zijn hieronder te downloaden.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing bever Waterschappen.2022
PDFBeverprotocol 20202020
WordIncidentformat bever2021