Bever

De bever behoort tot de beschermde inheemse diersoorten op grond van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. De bever verspreidt zich steeds meer binnen de provincie Zuid-Holland. Dat is goed voor de biodiversiteit maar op sommige locaties, met name nabij waterkeringen en onder wegen kan de bever door zijn graafwerkzaamheden en aanleg van dammen ernstige risico’s voor de openbare veiligheid en grote schade veroorzaken. Daarom heeft de FBE per 29 januari 2024 een ontheffing van de provincie Zuid-Holland ontvangen met betrekking tot de bever.

Ontheffing
Deze ontheffing kan na toestemming van de FBE gebruikt worden door onder andere de waterschappen in Zuid-Holland, provincie en gemeenten en anderen die schade ondervinden door de beveractiviteiten. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van deze ontheffing moet toestemming worden aangevraagd bij de FBE. Dat kan via info@fbezh.nl waarbij een zo ver mogelijk ingevuld incidentformat wordt meegestuurd.

Bij het treffen van maatregelen vanwege een beverincident is men verplicht om te werken volgens het Beverhandelingsprotocol provincie Zuid-Holland.

De ontheffing, het Beverhandelingsprotocol provincie Zuid-Holland en het Incidentformat Bever zijn hieronder te downloaden.


Downloads

Type DocumentType DocumentJaar
PDFOntheffing bever ODH8868962024
PDFBeverhandelingsprotocol provincie Zuid-Holland 2023 / 2029
WordIncidentformat Bever2023