Zwarte Kraai
Zwarte Kraai

De Zwarte kraai is een grote zwarte vogel die buiten het broedseizoen in sociale groepen leeft. Het zijn slimme vogels die zich op innovatieve wijze toegang verschaffen tot voedsel. Zwarte kraaien kunnen door hun foerageergedrag schade aanrichten aan landbouwgewassen en spelen een rol in de predatie van weidevogels.

Het beheer van zwarte kraaien is voorlopig niet mogelijk.

In een uitspraak over een Noord-Hollands faunabeheerplan heeft de Raad van State bepaald dat de minister de landelijke vrijstelling onvoldoende heeft onderbouwd. Als gevolg van deze uitspraak kan de landelijke vrijstelling voor zwarte kraaien in Zuid-Holland niet meer worden uitgevoerd. Beheer van kraaien  ter bescherming van landbouwgewassen wordt in Zuid-Holland pas weer mogelijk als er voldoende schade is getaxeerd door BIJ12. Het is daarom ERG belangrijk dat schade wordt gemeld en tegemoetkoming wordt aangevraagd. Ook helpt melding via https://www.faunaschade.nl/ om beter inzicht te kunnen krijgen in de ernst van de situatie. 

Voor beheer van zwarte kraaien ter voorkoming van predatie zijn er op het ogenblik ook onvoldoende gegevens voor de onderbouwing van het beheer. De FBE heeft dit probleem onder de aandacht gebracht van de provincie.

Actuele situatie

Geen mogelijkheden voor beheer en bestrijding. Tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij BIJ12 en schade kan kosteloos gemeld bij faunaschade.nl