Zwarte Kraai

De zwarte kraai behoort tot de beschermde inheemse diersoorten.

Vrijstelling:
De minister heeft de zwarte kraai landelijk vrijgesteld: Zwarte kraaien mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan zwarte kraai van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd.

Ontheffing:
In aanvulling op de landelijke vrijstelling is een ontheffing afgegeven voor, onder andere, het gebruik van het geweer een half uur voor zonsopkomst. Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffing, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.

Het gebruik van vangkooien is niet toegestaan zonder aanvullende ontheffing.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing zwarte kraai en kauw met zienswijze2019
LINKFaunabeheerplan Zwarte Kraai