Ganzen

De grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de deze ganssoorten is een ontheffing, vrijstelling of opdracht nodig. Afgegeven ontheffingen zijn onderaan deze pagina te downloaden. Toestemmingen worden via Dora aangevraagd.

Ontheffing Zomer

Er is een ontheffing voor het (beheer)afschot en nestbewerking van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen. De mogelijkheden en bijbehorende voorschriften staan in het originele besluit (zie hieronder). Kort samengevat regelt de ontheffing het volgende:

Afschot
Grauwe gans: Noordelijke Delta 15 februari t/m 31 oktober, rest van Zuid-Holland 01 maart t/m 31 oktober
Brandgans: 01 juli t/m 31 oktober
Kolgans: 01 maart t/m 31 oktober
Canadese gans: 01 januari t/m 31 december

Hierbij zijn de volgende middelen toegestaan:

  1. Geweren van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang;
  2. Honden, niet zijnde lange honden;
  3. Slag- en steekwapens, alleen voor het doden van gewonde ganzen. (Cervicale dislocatie is niet toegestaan);
  4. Niet-levende lokvogels, (elektronisch versterkte) lokgeluiden en lokvoer dat niet vergiftigd of verdovend is. NB: ook bewegende niet-levende lokvogels kunnen worden gebruikt; het gebruik van levende lokvogels kan onder de Wet natuurbescherming niet meer worden toegestaan en levende lokganzen kunnen dus niet worden gebruikt.

Nestbewerking
Grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans: 01 februari t/m 30 juni

Ontheffing Winter

Er is een ontheffing voor verjagend afschot van kolganzen en grauwe ganzen gedurende de winterperiode, op percelen met kwetsbare gewassen.
Voor de kolgans loopt de winterperiode van 1 november tot en met 29 februari in heel de provincie Zuid-Holland. Voor de grauwe gans loopt deze periode van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta (het zuiden van Zuid-Holland d.w.z. onder de grote rivieren) en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland en Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland- Noord (het noorden van Zuid-Holland d.w.z. boven de grote rivieren).
Kwetsbare gewassen zijn alle landbouwgewassen, met uitzondering van oogstresten, groenbemesters en overjarig grasland. Onder overjarig grasland wordt verstaan grasland dat voor de eerste augustus voorafgaand aan de winter is ingezaaid.

Voor informatie over de nijlgans, Indische gans en de soepgans zie de pagina van de exoten en verwilderde dieren.

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing Ganzen ODH2875612022
PDFWinterontheffing Ganzen ODH4644032022
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
PDFOpdracht ruivangsten2022
JPGGrens Noord en Zuid ZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen