Ganzen

De grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de deze ganssoorten is een ontheffing, vrijstelling of opdracht nodig. Afgegeven ontheffingen zijn onderaan deze pagina te downloaden. Toestemmingen worden via Dora aangevraagd.

Ontheffing Zomer

Er is een ontheffing voor het (beheer)afschot en nestbewerking van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen. De mogelijkheden en bijbehorende voorschriften staan in het originele besluit (zie hieronder). Kort samengevat regelt de ontheffing het volgende:

Afschot
Grauwe gans: Noordelijke Delta 15 februari t/m 31 oktober, rest van Zuid-Holland 01 maart t/m 31 oktober
Brandgans: 01 juli t/m 31 oktober
Kolgans: 01 maart t/m 31 oktober
Canadese gans: 01 januari t/m 31 december

Hierbij zijn de volgende middelen toegestaan:

 1. Geweren van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang;
 2. Honden, niet zijnde lange honden;
 3. Slag- en steekwapens, alleen voor het doden van gewonde ganzen. (Cervicale dislocatie is niet toegestaan);
 4. Niet-levende lokvogels, (elektronisch versterkte) lokgeluiden en lokvoer dat niet vergiftigd of verdovend is. NB: ook bewegende niet-levende lokvogels kunnen worden gebruikt; het gebruik van levende lokvogels kan onder de Wet natuurbescherming niet meer worden toegestaan en levende lokganzen kunnen dus niet worden gebruikt.

Nestbewerking
Grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans: 01 februari t/m 30 juni

Ontheffingen Winter

Er zijn twee ontheffingen voor (beheer)afschot van kolganzen en/of grauwe ganzen in de winterperiode.
De mogelijkheden en bijbehorende voorschriften staan in het originele besluit (zie hieronder). Kort samengevat regelen de ontheffingen het volgende:

Verjagend afschot
Grauwe gans: Noordelijke Delta 01 november t/m 14 februari, rest van Zuid-Holland 01 november t/m 29 februari
Kolgans:  01 november t/m 29 februari
Waar: op percelen met kwetsbare gewassen. Kwetsbare gewassen zijn alle  landbouwgewassen, met uitzondering van oogstresten, groenbemesters en overjarig grasland. Onder overjarig grasland wordt verstaan grasland dat voor de eerste augustus voorafgaand aan de winter is ingezaaid.

Hierbij zijn de volgende middelen toegestaan:

 1. geweren;
 2. honden, niet zijnde lange honden;
 3. slag- en steekwapens, alleen voor het doden van gewonde ganzen;
 4. vangen of doden met gebruikmaking van niet-levende lokvogels;
 5. het vangen of doden met gebruikmaking van lokvoer, dat niet vergiftigd of verdovend is;
 6. het vangen of doden met gebruikmaking van een middel waarmee (niet elektronisch versterkte) lokgeluiden kunnen worden gemaakt.

Beheer
Grauwe gans: Noordelijke Delta 01 november t/m 14 februari, rest van Zuid-Holland 01 november t/m 29 februari.
Waar: in de gehele provincie Zuid-Holland, met uitzondering van natuurgebieden in beheer bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap, Natura 2000-gebieden en de voor ganzen aangewezen rustgebieden. Er zijn drie rustgebieden voor ganzen ingesteld in Zuid-Holland, namelijk in Alblasserwaard Noord, Alblasserwaard Zuid en Reeuwijk.

Hierbij zijn de volgende middelen toegestaan:

 1. geweren;
 2. honden, niet zijnde lange honden;
 3. slag- en steekwapens, alleen voor het doden van gewonde ganzen;
 4. vangen of doden met gebruikmaking van niet-levende lokvogels;
 5. het vangen of doden met gebruikmaking van lokvoer, dat niet vergiftigd of verdovend is;
 6. het vangen of doden met gebruikmaking van een middel waarmee (elektronisch versterkte) lokgeluiden kunnen worden gemaakt.

Voor informatie over de nijlgans, Indische gans en de soepgans zie de pagina van de exoten en verwilderde dieren.

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing Ganzen ODH2875612022
PDFWinterontheffing Ganzen ODH4644032022
PDFOntheffing winterbeheer grauwe gans ODH5190672023
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
PDFOpdracht ruivangsten2022
JPGGrens Noord en Zuid ZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen