Konijn

Jacht
Het konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op het konijn is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode het konijn bejagen.

Vrijstelling
De minister heeft het konijn landelijk vrijgesteld: Konijnen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan jachtsoorten van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. 

Ontheffing
In januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag de ontheffing voor het gebruik van het (luchtdruk)geweer buiten jachtvelden en in de nacht ter voorkoming van schade aan sportvelden, begraafplaatsen, industrieterreinen, (spoor)wegen en dijken vernietigd. Dit betekent dat konijnen in Zuid-Holland bejaagd en bestreden mogen worden op basis van de jacht of de landelijke vrijstelling. Aanvullende ontheffing is niet meer beschikbaar.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
LINKFaunabeheerplan Jachtsoorten