Konijn

Jacht
Het konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op het konijn is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode het konijn bejagen.

Vrijstelling
De minister heeft het konijn landelijk vrijgesteld: Konijnen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan jachtsoorten van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. 

Ontheffing
Voor het gebruik van het (luchtdruk)geweer buiten jachtvelden en in de nacht heeft de FBE een ontheffing ter voorkoming van schade aan sportvelden, begraafplaatsen, industrieterreinen, (spoor)wegen en dijken. Voor het gebruik van nachtzichtapparatuur, anders dan kunstlicht, heeft de FBE een aanvullende ontheffing.

U kunt de ontheffingen hieronder downloaden. Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffingen kunt u toestemming aanvragen bij de FBE door middel van een plan van aanpak.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
LINKFaunabeheerplan Jachtsoorten
PDF2019 Ontheffing konijn met zienswijzen2019
PDFAanvullende ontheffing konijn nachtzichtapparatuur2020