Konijn

Jacht
Het konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. Vanaf jachtseizoen 2022-2023 is de jacht op het konijn niet meer geopend. De jachthouder kan tijdens het jachtseizoen het konijn niet meer bejagen.

Vrijstelling
De minister heeft het konijn landelijk vrijgesteld: Konijnen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan jachtsoorten van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. 

Ontheffing
In september 2021 heeft FBEZH een ontheffing ontvangen voor het gebruik van het luchtdrukgeweer en voor het gebruik van een (luchtdruk)geweer buiten bejaagbare jachtvelden en in de nacht. Tevens is de eerder afgegeven aanvullende ontheffing voor het gebruik van nachtzichtapparatuur gekoppeld aan de nieuwe ontheffing.
Beide ontheffingen en de wijziging zijn hieronder te downloaden.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
LINKFaunabeheerplan Jachtsoorten
PDFOntheffing Konijn2021
PDFWijziging Aanvullende Ontheffing Konijn Nachtzichtapparatuur2021
PDFAanvullende Ontheffing Konijn Nachtzichtapparatuur2020