Konijn

Jacht
Het konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. Vanaf jachtseizoen 2022-2023 is de jacht op het konijn niet meer geopend. De jachthouder kan tijdens het jachtseizoen het konijn niet meer bejagen.

Vrijstelling
De minister heeft het konijn landelijk vrijgesteld: konijnen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan konijn is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. Voor het gebruik van de landelijke vrijstelling is toestemming van de faunabeheereenheid noodzakelijk. Deze toestemming kan via een plan van aanpak worden aangevraagd. Hiervoor kunt u (per email) contact opnemen met de faunabeheereenheid.


Downloads

Type DocumentNaamVersie
LINKFaunabeheerplan konijn