Konijn

Jacht:
Het konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op het konijn is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode het konijn bejagen.

Vrijstelling:
De minister heeft het konijn landelijk vrijgesteld: Konijnen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan jachtsoorten van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. 

Voor het gebruik van het geweer in de nacht en kunstlicht, is een aanvullende ontheffing nodig.

Ontheffing:
De Faunabeheereenheid bezit een ontheffing voor beheer van het konijn ter voorkoming van schade sportvelden, begraafplaatsen, industrieterreinen, (spoor)wegen en dijken.  

U kunt de ontheffing hieronder downloaden. Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffing, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDF2019 Ontheffing konijn met zienswijzen2019
LINKFaunabeheerplan Jachtsoorten