Kauw

De kauw behoort tot de beschermde inheemse diersoorten.

Vrijstelling
De minister heeft de kauw landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor kauwen mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan.

Vangkooi
Het gebruik van vangkooien is niet toegestaan zonder aanvullende ontheffing. Vanwege wettelijke problemen kan een aanvullende ontheffing voorlopig niet worden aangevraagd.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
LINKFaunabeheerplan Kauw