Kauw

De kauw behoort tot de beschermde inheemse diersoorten.

Vrijstelling
De minister heeft de kauw landelijk vrijgesteld: Kauwen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan kauw van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd.

Ontheffing
In aanvulling op de landelijke vrijstelling is een ontheffing afgegeven voor, onder andere, het gebruik van het geweer een half uur voor zonsopkomst. Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffing, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.

Vangkooi
Het gebruik van vangkooien is niet toegestaan zonder aanvullende ontheffing. Vanwege wettelijke problemen kan een aanvullende ontheffing voorlopig niet worden aangevraagd.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing zwarte kraai en kauw met zienswijze2019
LINKFaunabeheerplan Kauw