Kauw
Kauw

Kauwen zijn intelligente vogels die in groepen leven met een uitgebreide sociale structuur. Ze zijn te herkennen aan hun lichtgrijze nek en achterhoofd en hun lichte iris.

Het beheer van kauwen is voorlopig niet mogelijk.

In een uitspraak over een Noord-Hollands faunabeheerplan heeft de Raad van State bepaald dat de minister de landelijke vrijstelling onvoldoende heeft onderbouwd. Als gevolg van deze uitspraak kan de landelijke vrijstelling voor kauwen in Zuid-Holland niet meer worden uitgevoerd. Beheer van kauwen ter bescherming van landbouwgewassen wordt in Zuid-Holland pas weer mogelijk als er voldoende schade is getaxeerd door BIJ12. Het is daarom ERG belangrijk dat schade wordt gemeld en tegemoetkoming wordt aangevraagd. Ook helpt melding via https://www.faunaschade.nl/ om beter inzicht te kunnen krijgen in de ernst van de situatie. 

Actuele situatie
Geen mogelijkheden voor beheer en bestrijding. Tegemoetkoming aanvragen bij BIJ12 en schade melden bij faunaschade.nl