Meerkoet
Meerkoet

De Meerkoet is een in Zuid-Holland veel voorkomende soort. Overal waar zoet water is met wat oevervegetatie kun je ze vinden. Ze eten waterplanten, zoetwaterdiertjes en gras. Met name in de winter foerageren ze in grote aantallen in weilanden en recentelijk ingezaaide graanvelden, waarbij ze behoorlijk wat schade kunnen veroorzaken zoals vraatschade, bevuiling en vertrapping.

Om in de toekomst mogelijk een vergunning te kunnen verkrijgen is het heel belangrijk dat schade bij BIJ12 gemeld wordt.

Actuele situatie
Geen mogelijkheden