Foto door: Ian Wouda

Meeuwen

Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 15 maart 2022 door GS goedgekeurd. Het gewijzigde faunabeheerplan is op 14 maart 2023 goedgekeurd.

In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen voor meeuwen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van de zilvermeeuw laat dit niet toe. Wel zijn, onder gestelde voorwaarden, de volgende maatregelen mogelijk: broedvrij houden, het verplaatsen van nesten en het incidenteel vernietigen van nesten.

Voor het gebruik van deze maatregelen hebben bedrijven toestemming nodig van de FBE. Hoe deze toestemming aan is te vragen is opgenomen in het document Werkwijzer maatregelen, onder "Instructies" te downloaden. Voorafgaand aan een aanvraag voor toestemming is per jaar een door de FBE goedgekeurd Maatwerkadvies meeuwen nodig. De FBE heeft een toelichting en instructie voor dit Maatwerkadvies opgesteld. Deze is hieronder te downloaden. Om voor toestemming voor maatregelen voor 2024 in aanmerking te komen moet een Maatwerkadvies vóór 15 februari 2024 bij de FBE zijn ingediend.

Voor specificaties per soort meeuw: zie aparte pagina's Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw.

Schematisch overzicht ontheffingsplichtige maatregelen

Behorend bij het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022-2027 en de Toelichting op en instructie over Maatwerkadvies Meeuw

Opzettelijk
storen met
vrijvliegende
jachtvogels

Jaarrond

1/2
t/m
31/7

Verplaatsen
van nesten

1/4
t/m
31/7

Vernietigen
nesten (3)

Loodswezen/AVR
Ja
Ja
--

Nee

--
Ja

Chemie

Ja

--

Ja

Ja

Ja

Ja

Petrochemie

Ja

--

Ja

Ja

Ja

Ja

Opslag van vloeibaar gas, olie- en gasopslag en raffinage

Ja

--

Ja

Ja

Ja

Ja

Energieproductie

Ja

--

Ja

Ja

Ja

Ja

Overslag massa (Steenkool)

Ja

--

Ja

Nee (1)

--

Ja

Overslag voedingsmiddelen

Ja

--

Ja

Ja

Ja

Ja

Overslag containers

Ja

--

Ja

Nee (1)

--

Ja (4)

locaties met ontwikkeling van en/of onderhoud van infrastructuur (5) i.c.m. gevaar voor medewerkers

Ja

--

Ja

Ja (2)

Ja

Ja

1) uitzondering: wel verplaatsen bij calamiteitsvoorzieningen

2) verplaatsen binnen deze categorie ook indien aanwezigheid meeuwen groot risico is voor verkeer en voor meeuwen zelf (zoals langs wegen)

3) vernietigen kan niet worden uitgevoerd bij alleenstaande pompen, transportbanden, calamiteitsvoorzieningen, tenzij in noodgeval

4) alleen op risicovolle plekken waar door aanwezigheid nesten/eieren gevaar kan ontstaan voor mensen die op hoogte werken

5) geldt niet voor infrastructuur binnen bedrijventerreinen

Dit schema is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Daar waar er onverhoopt sprake mocht zijn van afwijking van het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022-2027 is de tekst uit het Faunabeheerplan leidend. Voor vragen over dit schema kunt u contact opnemen met de FBE Zuid-Holland.