Foto door: Ian Wouda

Meeuwen

Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 15 maart 2022 door GS goedgekeurd. Het gewijzigde faunabeheerplan is op 14 maart 2023 goedgekeurd.

In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen voor meeuwen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van de zilvermeeuw laat dit niet toe. Wel zijn, onder gestelde voorwaarden, de volgende maatregelen mogelijk: broedvrij houden, het verplaatsen van nesten en het incidenteel vernietigen van nesten.

Voor het gebruik van deze maatregelen hebben bedrijven toestemming nodig van de FBE. Hoe deze toestemming aan is te vragen is opgenomen in het document Werkwijzer maatregelen, onder "Instructies" te downloaden. Voorafgaand aan een aanvraag voor toestemming is per jaar een door de FBE goedgekeurd Maatwerkadvies meeuwen nodig. De FBE heeft een toelichting en instructie voor dit Maatwerkadvies opgesteld. Deze is onder "Instructies" te downloaden. Om voor toestemming voor maatregelen voor 2024 in aanmerking te komen moet een Maatwerkadvies vóór 15 februari 2024 bij de FBE zijn ingediend.

Voor specificaties per soort meeuw: zie aparte pagina's Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw.