Damhert

Damherten zijn onder de Wet natuurbescherming beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond het duingebied tussen Den Haag en Noordwijk.

De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke damherten uit hun lijden te verlossen en om damherten die zich in het plangebied van het faunabeheerplan (het gebied tussen Den Haag en Noordwijk) bevinden en een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, te doden. De Faunabeheereenheid werkt voor de uitvoering van deze aanwijzing samen met de politie en wildbeheereenheden.

Daarnaast heeft de Faunabeheereenheid ontheffing voor het doden van damherten in het plangebied van het faunabeheerplan ter bescherming van de verkeersveiligheid, ter voorkoming van schade aan bloemen, bloembollen en siergewassen en ter bescherming van de flora en fauna. Toestemming voor het gebruik van deze ontheffingen loopt via de betreffende wildbeheereenheid of terreinbeheerder.

U kunt de aanwijzing en de ontheffingen hieronder downloaden.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing damherten bufferzone en buiten leefgebied ZH december2015
PDFOntheffing damherten binnen leefgebied ZH 11 maart 20162016
PDFAanwijzing damhert ree
PDF Opdracht damhert polder Westveen2020
LINKFaunabeheerplan Damhert
PDFValwildWijzer Zuid-Holland2021