Muskusrat
Muskusrat

Het is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.

Het Aanwijzingsbesluit voor exoten en verwilderde dieren 2012 is van kracht.

Actuele situatie

De volgende personen:

  • jachthouders voor hun eigen jachtveld
  • degenen die de jachthouder vergezellen
  • personen met een schriftelijk ondertekende toestemming van de jachthouder
  • jachtaktehouders met toestemming van de grondgebruiker voor die gronden waarop het jachtrecht niet is verhuurd aan een jachtaktehouder
kunnen op grond van de beschikbare aanwijzingen de stand van deze diersoort beperken.

Details

Gehele jaar, gehele provincie, op alle terreinen, behalve particuliere erven en tuinen.

Downloads