Grauwe gans

De grauwe gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de grauwe gans is een ontheffing, vrijstelling of opdracht noodzakelijk.
Het huidige Faunabeheerplan Ganzen is geldig tot en met 28 februari 2022.

Gebruik vrijstelling in de zomerperiode
Er is een provinciale vrijstelling voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen. Er kan gebruik worden gemaakt van deze provinciale vrijstelling zolang er een geldig faunabeheerplan is. Het huidige Faunabeheerplan Ganzen is geldig tot en met 28 februari 2022.

Gebruik vrijstelling ganzen in de winterperiode
Er is een provinciale vrijstelling voor verjagend afschot van grauwe ganzen (en kolganzen) van percelen met ‘kwetsbare’ gewassen van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord.
Er kan gebruik worden gemaakt van deze provinciale vrijstelling zolang er een geldig faunabeheerplan is. Het huidige Faunabeheerplan Ganzen is geldig tot en met 28 februari 2022.

  • Kwetsbare gewassen zijn alle landbouwgewassen, met uitzondering van oogstresten, groenbemesters en overjarig grasland. Onder overjarig grasland wordt verstaan grasland dat voor de eerste augustus voorafgaand aan de winter is ingezaaid.
  • Er worden zowel visuele als akoestische middelen in voldoende aantallen ingezet volgens de richtlijnen van BIJ12.
  • Het is toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
  • Gewonde ganzen mogen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood.
  • Het gebruik van lokganzen (dode, levende of nagemaakte exemplaren) is niet toegestaan.
  • Het gebruik van lokfluiten is niet toegestaan.
  • Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
JPGgrens Noord en Zuid ZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen
PDFOpdracht ganzen vangen2021
PDFOpdracht ganzen lokmiddelen2021