Grauwe gans

De grauwe gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. 
Voor beheer en bestrijding van de grauwe gans is toestemming voor gebruik van de provinciale vrijstelling noodzakelijk. Beheer en bestrijding van de grauwe gans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de vrijstelling.

Vrijstelling ganzen in de zomerperiode
Er is een provinciale vrijstelling voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen in de periode van 16 februari 2021 t/m 31 oktober 2021.

 • Het is toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
 • Gewonde ganzen mogen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood.
 • Het gebruik van niet levende lokganzen is toegestaan. (zie opdracht ganzen lokmiddelen)
 • Het gebruik van een middel waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt is toegestaan. (zie opdracht lokmiddelen)
 • het gebruik van lokvoer, dat niet vergiftigd of verdovend is, is toegestaan. (zie opdracht lokmiddelen)
 • Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

Vrijstelling ganzen in de winterperiode
Er is een provinciale vrijstelling voor verjagend afschot van grauwe ganzen (en kolganzen) van percelen met ‘kwetsbare’ gewassen van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord.

 • Kwetsbare gewassen zijn alle landbouwgewassen, met uitzondering van oogstresten, groenbemesters en overjarig grasland. Onder overjarig grasland wordt verstaan grasland dat voor de eerste augustus voorafgaand aan de winter is ingezaaid.
 • Er worden zowel visuele als akoestische middelen in voldoende aantallen ingezet volgens de richtlijnen van BIJ12.
 • Het is toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
 • Gewonde ganzen mogen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood.
 • Het gebruik van lokganzen (dode, levende of nagemaakte exemplaren) is niet toegestaan.
 • Het gebruik van lokfluiten is niet toegestaan.
 • Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
JPGgrens Noord en Zuid ZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen
PDFOpdracht ganzen vangen2021
PDFOpdracht ganzen lokmiddelen2021