Grauwe gans

De grauwe gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. 
Voor beheer en bestrijding van de grauwe gans is een ontheffing noodzakelijk. Beheer en bestrijding van de grauwe gans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffingen (zomerperiode en winterperiode).

Ontheffing ganzen in de zomerperiode
De Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder grauwe ganzen, in de zomerperiode die het volgende mogelijk maakt:

 1. Afschot van broedparen grauwe gans en Canadese gans vanaf 1 februari. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt slechts gegeven na aanvraag via de WBE. De WBE dient één en ander af te stemmen met de terreinbeheerder.
 2. Zoeken, rapen, bewerken enz. van nesten en eieren. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven na aanvraag aan grondgebruikers, jachtaktehouders, gemeenten enz.
 3. Afschot van grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans vanaf 15 februari tot en met 31 oktober in de regio Noordelijke Delta en vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven aan jachthouders. Bij de toestemming voor afschot wordt ook toestemming gegeven voor onderdeel 2 van de ontheffing (nesten en eieren).
 • In aanvulling op wat is toegestaan in de ontheffing, is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk.
 • NB Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

Ontheffing ganzen in de winterperiode
Er is een ontheffing  voor verjagend afschot van grauwe ganzen (en kolganzen) van percelen met ‘kwetsbare’ gewassen van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord.   

 • De ontheffing is niet geldig op bestaand grasland (= grasland ingezaaid voor 1 augustus) en op percelen met groenbemester en oogstresten.
 • Er dienen visuele middelen (vlaggen of linten) te worden ingezet. Zie hiervoor voorwaarde 4 en de toelichting op pagina 8 (onder “andere bevredigende oplossingen”).
 • Het gebruik van lokganzen (dode of nagemaakte exemplaren) is onder voorwaarde toegestaan. Zie hiervoor voorwaarde 10 en de toelichting op pagina 9.
 • Het gebruik van lokfluiten is niet toegestaan.
 • Zie voorwaarde 5 van de ontheffing voor de meldplicht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

Voor de overige voorwaarden en beperkingen: zie de ontheffing.

 • In aanvulling op wat is toegestaan in de ontheffing, is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk.
 • NB Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

U kunt de ontheffingen hieronder downloaden.

Indien u gebruik wilt maken van de opdracht ganzen vangen, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFontheffing gans broedparen, eieren en afschot aangepast na beslissing op bezwaar van november2016
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
PDFontheffing grauwe gans en kolgans kwetsbare gewassen winterperiode2015 / 2020
JPGgrens Noord en Zuid ZH
PDFOpdracht ganzen vangen2017
LINKFaunabeheerplan Ganzen