Vos

Het vossenbeheer in Zuid-Holland wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van ontheffingen. De uitvoering van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan. 

Op het ogenblik is er één ontheffing van kracht. Deze ontheffing maakt vossenbeheer mogelijk in en rond bepaalde leefgebieden voor weidevogels. Het betreft de leefgebieden Open grasland zoals ze zijn aangewezen in het Natuurbeheerplan 2024 van de provincie en een buffer daaromheen. Het beheer (vangen en afschot) wordt zowel overdag als in de nacht uitgevoerd in de periode 1 december tot en met 30 juni. Het uitgangspunt van het vossenbeheer is dat voor het broedseizoen van de weidevogels (voor half maart) de vossenstand in de beheergebieden fors wordt verlaagd. Dit is nodig om predatie effectief te voorkomen maar ook om verstoring door afschot tijdens de broedperiode en het doden van zogende moervossen zoveel mogelijk te voorkomen. De reden dat in de periode half maart tot en met 30 juni beheer (beperkt) mogelijk blijft is dat vossen die onverhoopt in of rond de broedgebieden opduiken, moeten kunnen worden weggenomen.  

De ontheffing en de kaart met gebieden waar beheer mogelijk is (de beheergebieden) kunnen hieronder worden gedownload. 


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing vos weidevogels
JPGKaart beheergebieden vos weidevogels