Vos

De vos behoort tot de beschermde inheemse diersoorten.

Vrijstelling
De minister heeft de vos landelijk vrijgesteld: Vossen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan vos van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd.

Ontheffing
In januari 2021 heeft de rechtbank Den Haag de aanvullende ontheffing voor het gebruik van kunstlicht en bestrijding gedurende de nacht vernietigd. Dit betekent dat vossen in Zuid-Holland alleen bestreden mogen worden op basis van de landelijke vrijstelling. Aanvullende ontheffing is niet meer beschikbaar.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
LINKFaunabeheerplan Vos