FAUNABEHEER-
EENHEID
ZUID-HOLLAND

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) is een stichting waarin de jachthouders van Zuid-Holland samenwerken. Naast de jachthouders zijn ook maatschappelijke organisaties in het bestuur vertegenwoordigd. Het werkgebied van de FBE is de gehele provincie Zuid-Holland.

Meer over FBEZH

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) is een stichting waarin de jachthouders van Zuid-Holland samenwerken. Naast de jachthouders zijn ook maatschappelijke organisaties in het bestuur vertegenwoordigd. Het werkgebied van de FBE is de gehele provincie Zuid-Holland. De belangrijkste taak van de FBE, zoals vastgelegd in de Omgevingswet, is het beheer van populaties dieren en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan flora en fauna.

De provincie Zuid-Holland stelt het beleid op waarbinnen de FBE werkt. Op basis van dit beleid stelt de FBE een faunabeheerplan op en vraagt aan Gedeputeerde Staten toestemming voor uitvoering. In het faunabeheerplan beschrijft de FBE welke schadebeperkende maatregelen en welk beheer zij wil inzetten. Schadebeperkende maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van rasters en het inzetten van werende middelen. Beheermaatregelen zijn bijvoorbeeld afschot en het bewerken van eieren.

Meer over Faunabeheer


Image
Valwild

Een aangetroffen gewond, in het wild levend dier is veelal slachtoffer van een aanrijding maar ook andere oorzaken komen voor, zoals vastzitten in een hekwerk of aanvallen door loslopende honden. Al deze gewonde dieren vallen onder de term ‘valwild’.                                 

Meer over Valwild
Image
Faunakalender

Bijna elke maand van het jaar zijn verschillende vergunningen van kracht voor verschillende diersoorten. In de faunakalender kan per maand en per uitvoeringsmogelijkheid (vergunning, opdracht, jacht) bekeken worden voor welke diersoorten er iets van kracht is.        

Bekijk de Faunakalender
Image

Overlast

Sommige diersoorten veroorzaken binnen de bebouwde kom overlast. In tuinen, parkjes, vijvers of op straat. Deze overlast is soms lastig te bestrijden i.v.m. beperkte wettelijke mogelijkheden. Om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor bestrijding van overlast, kan gekeken worden bij de diersoort.

Diersoorten

Nieuwsbrief

van FBEZH ontvangen?
Schrijf u hier in.

Even geduld a.u.b.

Bedankt voor het inschrijven!