WELKOM BIJ
faunabeheereenheid
Zuid-Holland
Ontheffingen en Vrijstellingen

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn de meeste inheemse zoogdieren en alle inheemse vogels beschermd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat hun nesten en holen niet mogen worden verstoord en dat ze niet mogen worden gedood. Ook voor exoten en verwilderde dieren geldt een (lichter) beschermingsregime.
Ter voorkoming van schade aan o.a. de landbouw, de verkeers- en vliegveiligheid, volksgezondheid en flora en fauna worden er uitzonderingen gemaakt op deze bescherming.

Meer informatie over de ontheffingen
Faunabeheerplan

De belangrijkste taak van de Faunabeheereenheid is het beheer van populaties dieren en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan flora en fauna.

De noodzaak voor het beheer moet in een faunabeheerplan worden omschreven. In het plan staan ook de maatregelen die zullen worden uitgevoerd.

Bekijk de beheerplannen
lees hier meer
over fbezh
neem contact met ons op

    SCHADE OF OVERLAST DOOR VOGELS OF ZOOGDIEREN?
    Aanvraag schade tegemoetkoming
    Meld uw schade hier

    DORA
    Login