Wilde Eend
Wilde Eend

De wilde eend is een algemeen voorkomende watervogel in tuinen, parken, vijvers en sloten. De meeste broedende vogels zijn standvogels en zijn dus het gehele jaar aanwezig. In de winter verblijven ongeveer 1 miljoen vogels in Nederland.

Wilde eenden zijn herbivoren die zich onder andere tegoed doen aan groene plantendelen en zaden. De wilde eend kan schade aanrichten aan onder andere grasland, graszaad, peulvruchten, vollegrondsgroenten en granen. De Faunabeheereenheid heeft buiten het jachtseizoen op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van schade in gewassen.

Boeren moeten zoveel mogelijk schade van zwarte kraai, kauw, houtduif, fazant, wilde eend, haas en konijn melden en (gratis) laten taxeren door BIJ12, zie dit artikel.

Als er genoeg schade gemeld wordt, kan de provincie bekijken of een vergunning mogelijk is.

Begin juli 2024 is het nieuwe Faunabeheerplan wildsoorten 2024 - 2026 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Zie verderop op deze pagina.

Actuele situatie
Geen mogelijkheden

Details

Jacht: 15 augustus tot en met 31 januari, gehele provincie

Downloads