Fazant
Fazant

De fazant (Phasianus colchicus) behoort tot de fazantachtigen van de orde van de hoendervogels. Het mannetje (de haan) heeft een prachtig gekleurd verenkleed. De staart is opvallend lang (circa 40 cm), bruin-goudkleurig en dwars gestreept. De kop van de haan is opvallend, met een knalrode tekening, kammen en lellen, met groene “oortjes” en vaak met een witte band om de hals. Het vrouwtje (de hen) is wat kleiner (53-62 cm, spanwijdte tot circa 70 cm) en lichter in gewicht, onopvallend bruin met spikkels en een staart van ruim 20 cm. 

De fazant is een vogel die bij bedreiging laat opvliegt. Het normale geluid van de fazant is wat wij ook van de gewone kip kennen, terwijl de haan “kok-k” roept, waarbij vaak met de vleugels wordt gefladderd. De fazant wekt soms de indruk wat knullig te vliegen, wat zeker niet het geval is: een snelheid van boven de 50 km/uur is normaal, terwijl de topsnelheid ongeveer 90 km/uur bedraagt. Een fazant die opvliegt heeft na enkele honderden meters de neiging om in glijvlucht te dalen.

Fazanten kunnen door hun foerageergedrag schade aanrichten aan landbouwgewassen.

Boeren moeten zoveel mogelijk schade van de fazant melden en (gratis) laten taxeren door BIJ12, zie dit artikel. Als er genoeg schade gemeld wordt, kan de provincie bekijken of een vergunning mogelijk is.

Begin juli 2024 is het nieuwe Faunabeheerplan wildsoorten 2024 - 2026 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Zie verderop op deze pagina.

Actuele situatie
Geen mogelijkheden.

Details

Jacht:
15 oktober t/m 31 december fazantenhennen, gehele provincie
15 oktober t/m 31 januari fazantenhanen, gehele provincie

Downloads