Foto door: E. van der Lee

Een aangetroffen gewond, in het wild levend dier is veelal slachtoffer van een aanrijding maar ook andere oorzaken komen voor, zoals vastzitten in een hekwerk of aanvallen door loslopende honden. Al deze gewonde dieren vallen onder de term ‘valwild’. Als de gezondheid en gesteldheid van het bewuste dier het toelaat, kan het dier bevrijd en losgelaten worden, maar doorgaans is het noodzakelijk om dit dier uit het lijden te verlossen. Indien u zo’n dier in de natuur aantreft dient u de politie te bellen via 0900-8844. Deze zal de dienstdoende valwildafhandelaar inschakelen om het dier te laten beoordelen en verdere maatregelen te nemen.

Valwildafhandelaren worden op voordracht van de Wildbeheereenheden (WBE’s) door de FBE aangewezen. De FBE verleent valwildafhandelaren de toestemming om van de Opdracht Valwild (Wet Natuurbescherming) gebruik te maken. Door afhandeling van valwild onder regie van de FBE wordt de verkeersveiligheid in Zuid-Holland geoptimaliseerd en het dierenleed geminimaliseerd. De afhandeling van aanrijdingen en andere incidenten met in het wild levende dieren en de registratie daarvan vinden plaats op basis van een vastgestelde werkwijzer. Deze is op de Diersoort pagina van het ree en het damhert te downloaden.

De Opdracht Valwild heeft uitsluitend betrekking op de volgende wilde diersoorten: knobbelzwaan, bever, wolf, otter, das, vos, ree, damhert, edelhert, wild zwijn en exoten zoals wasbeer, wasbeerhond, sikahert, muntjak en goudjakhals.

Alle valwildafhandelingen dienen te worden vastgelegd in het digitale registratiesysteem van de FBE.

Oproep aan eigenaren van huizen met een (sier)hek
Het komt bijna wekelijks voor dat een ree vastzittend in een hek aangetroffen wordt. Hetzij levend, hetzij gespiest. Dit zijn gruwelijke gebeurtenissen die alleen maar verliezers kennen. Voorkom dit soort gruwelijkheden en span fijn gaas tegen het hek zodat reeën zich niet meer kunnen vergissen en niet meer vast komen te zitten.

Nieuwsbrief

van FBEZH ontvangen?
Schrijf u hier in.

Even geduld a.u.b.

Bedankt voor het inschrijven!