Houtduif
Houtduif

De houtduif (Columba palumbus) is een vogel die een voorkeur heeft voor kleinschalig agrarisch cultuurland en stedelijk gebied. Alleen in een boomloos landschap kan het dier plaatselijk niet voorkomen en ook in grote bosgebieden kan de stand van de houtduif laag zijn. De houtduif is intussen in stedelijk gebied één van de talrijkste broedvogels, terwijl de aantallen in het landelijk gebied sinds 2009 lijken te zijn afgenomen. Afname van de teelt van granen is hiervan de oorzaak. De houtduif is een grote vogel, met een lichaamslengte van 40 - 45 cm en een spanwijdte tot 70 - 75 cm. De kleur van het lichaam en van de verhoudingsgewijs kleine kop is grijs (grijsblauw/grijsgroen), die van de borst grijspaars.  

Houtduiven willen met hun foerageergedrag nog wel eens schade aanrichten aan akkerlanden. Het gaat om vraatschade, bevuiling en vernieling. Vanwege hun massale voorkomen en het veroorzaken van schade is de soort op de landelijke vrijstellingenlijst geplaatst.

Echter, als gevolg van een uitspraak van de Raad van State kunnen in Zuid-Holland o.a. houtduiven vanaf 16 juli 2023 niet meer worden bestreden ter voorkoming van landbouwschade. De provincie maakt het daarom mogelijk om een tegemoetkoming in faunaschade aan te vragen. Grondgebruikers kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij BIJ12 via het online portaal MijnFaunazaken. Let op: omdat de houtduif in het jachtseizoen nog wel bejaagd mag worden, komt de schade die ontstaat tussen 15 oktober en 31 januari niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Boeren moeten zoveel mogelijk schade van de houtduif melden en (gratis) laten taxeren door BIJ12, zie dit artikel. Als er genoeg schade gemeld wordt, kan de provincie bekijken of een ontheffing mogelijk is.

Actuele situatie
Geen mogelijkheden.

Ontheffingen

Jacht: 15 oktober t/m 31 januari, gehele provincie

Downloads