Houtduif

Jacht:
De houtduif behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de houtduif is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de houtduif bejagen.

Vrijstelling:
De minister heeft de houtduif landelijk vrijgesteld. Er is momenteel geen geldig faunabeheerplan die het gebruik van de landelijke vrijstelling voor houtduiven mogelijk maakt. Beheer en bestrijding op basis van de landelijke vrijstelling is niet toegestaan.


Downloads

Type DocumentNaam
LINKFaunabeheerplan Jachtsoorten