Houtduif

Jacht:
De houtduif behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de houtduif is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de houtduif bejagen.

Vrijstelling:
De minister heeft de houtduif landelijk vrijgesteld: Houtduiven mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan houtduif van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd.


Downloads

Type DocumentNaam
LINKFaunabeheerplan Jachtsoorten