Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een beschermde diersoort. 

Provinciale vrijstelling
De provincie heeft knobbelzwanen vrijgesteld (verjagend afschot en bewerken van eieren) ter voorkoming van vooral landbouwschade. Van deze vrijstelling kan op het ogenblik geen gebruik worden gemaakt.

Opdracht nestbewerking
De ODH heeft in april 2021 een opdracht verleent voor nestbewerking van knobbelzwanen. De opdracht geldt voor de werkgebieden van de volgende WBE’s:

  • Alblasserwaard-Oost,
  • Alblasserwaard-West,
  • De Aarlanden,
  • Hoeksche Waard,
  • Krimpenerwaard en
  • Reeuwijk en omstreken.

De opdracht en het bijbehorende protocol zijn hieronder te downloaden.


Downloads

Type DocumentNaam 
LINKFaunabeheerplan Knobbelzwaan
PDFOpdracht Knobbelzwanen2021
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Knobbelzwanen2020