Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een beschermde diersoort. 

Provinciale vrijstelling
De provincie heeft knobbelzwanen vrijgesteld (verjagend afschot en bewerken van eieren) ter voorkoming van vooral landbouwschade. Van deze vrijstelling kan op het ogenblik geen gebruik worden gemaakt.


Downloads

Type DocumentNaam 
LINKFaunabeheerplan Knobbelzwaan