Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een beschermde diersoort. 

Provinciale vrijstelling
De provincie heeft knobbelzwanen vrijgesteld (verjagend afschot en bewerken van eieren) ter voorkoming van vooral landbouwschade. Van deze vrijstelling kan op het ogenblik geen gebruik worden gemaakt.

Opdracht nestbewerking
De ODH heeft in februari 2023 een opdracht verleend voor nestbewerking van knobbelzwanen. De opdracht geldt voor de werkgebieden van de volgende WBE’s:

  • Alblasserwaard-Oost,
  • Alblasserwaard-West,
  • De Aarlanden,
  • Hoeksche Waard,
  • Krimpenerwaard en
  • Reeuwijk en omstreken.

De opdracht en het bijbehorende protocol zijn hieronder te downloaden.

Verjaging
Knobbelzwanen mogen wel worden verjaagd omdat dit niet verboden is, daarbij kan ook een akoestisch middel worden ingezet.
Het geweer kan echter niet worden ingezet als akoestisch verjagingsmiddel omdat hiervoor op het ogenblik in Zuid-Holland geen wettelijke grondslag is.   


Downloads

Type DocumentNaam
LINKFaunabeheerplan Knobbelzwaan
PDFOpdracht Knobbelzwanen nestbewerking2023
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Knobbelzwanen2020