Brandgans

De brandgans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de brandgans is een ontheffing noodzakelijk. Beheer en bestrijding van de brandgans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffing (zomerperiode).

Ontheffing ganzen in de zomerperiode
De Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder brandganzen, in de zomerperiode die het volgende mogelijk maakt: (Onderdeel 1 van de ontheffing is niet van toepassing op de brandgans)

  1. Afschot van broedparen grauwe gans en Canadese gans vanaf 1 februari. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt slechts gegeven na aanvraag via de WBE. De WBE dient één en ander af te stemmen met de terreinbeheerder.
  2. Zoeken, rapen, bewerken enz. van nesten en eieren. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven na aanvraag aan grondgebruikers, jachtaktehouders, gemeenten enz.
  3. Afschot van grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans vanaf 15 februari tot en met 31 oktober in de regio Noordelijke Delta en vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven aan jachthouders. Bij de toestemming voor afschot wordt ook toestemming gegeven voor onderdeel II van de ontheffing (nesten en eieren).
  • In aanvulling op wat is toegestaan in de ontheffing, is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk.
  • NB Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

U kunt de ontheffing hieronder downloaden.

Winterperiode
In de winterperiode, van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord, is er geen afschot van brandganzen mogelijk.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
JPGGrens Noord - Zuid - Zuid-Holland
PDFontheffing gans broedparen, eieren en afschot aangepast na beslissing op bezwaar van november 20162017
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen