Brandgans

De brandgans is beschermd onder de Wet natuurbescherming.

Vrijstelling
Er is een provinciale vrijstelling voor de brandgans. Gedeputeerde Staten hebben het van kracht zijnde faunabeheerplan voor de ganzen van de Faunabeheereenheid van toepassing verklaard op de uitvoering van deze provinciale vrijstelling. De uitvoering van de vrijstelling moet plaatsvinden overeenkomstig het faunabeheerplan.
Dit betekent:

  • Voor beheer en bestrijding van de brandgans is een ontheffing noodzakelijk (optreden op basis van de vrijstelling alleen – zonder ontheffing – is niet mogelijk). Beheer en bestrijding van de brandgans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffing.
  • In aanvulling op wat is toegestaan in de ontheffing, is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag- snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk. 
  • NB Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood. Voor het doden van gewonde ganzen zijn het geweer en slag- snij- of steekwapens toegestaan. 

Ontheffing ganzen in de zomerperiode
De Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder brandganzen, in de zomerperiode die het volgende mogelijk maakt:

I. Afschot van broedparen grauwe gans en Canadese gans vanaf 1 februari. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt slechts gegeven na aanvraag via de WBE. De WBE dient één en ander af te stemmen met de terreinbeheerder.
II. Zoeken, rapen, bewerken enz. van nesten en eieren.
Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven na aanvraag aan grondgebruikers, jachtaktehouders, gemeenten enz.
III. Afschot van grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans vanaf 15 februari tot en met 31 oktober in de regio Noordelijke Delta en vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven aan jachthouders. Bij de toestemming voor afschot wordt ook toestemming gegeven voor onderdeel II van de ontheffing (nesten en eieren).

NB de ontheffing voor de zomerperiode is in november 2016 aangepast via een beslissing op bezwaar. Op grond van de ontheffing is het niet meer toegestaan een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang op te treden. Echter, omdat de de ontheffing aan de vrijstelling is gekoppeld (zie hiervoor), mag wel een half uur voor zonsopkomst en een half uur na zonsondergang worden opgetreden (op grond van de vrijstelling). In de winterperiode (1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en 1 november tot en met 29 februari n de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord) is er geen afschot van brandganzen mogelijk.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
JPGGrens Noord - Zuid - Zuid-Holland
PDFontheffing gans broedparen, eieren en afschot aangepast na beslissing op bezwaar van november 20162017
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen