Brandgans

De brandgans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de brandgans is een ontheffing noodzakelijk.

Vrijstelling ganzen in de zomerperiode
Er is een provinciale vrijstelling voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen en Canadese ganzen in de periode van 16 februari 2021 t/m 31 oktober 2021.

  • Het is toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
  • Gewonde ganzen mogen met een slag-, snij- of steekwapen worden gedood.
  • Het gebruik van niet levende lokganzen is toegestaan. (zie opdracht ganzen lokmiddelen)
  • Het gebruik van een middel waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt is toegestaan. (zie opdracht lokmiddelen)
  • het gebruik van lokvoer, dat niet vergiftigd of verdovend is, is toegestaan. (zie opdracht lokmiddelen)
  • Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood.

Winterperiode
In de winterperiode, van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord, is er geen afschot van brandganzen mogelijk.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
JPGGrens Noord - Zuid - Zuid-Holland
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen
PDFOpdracht ganzen lokmiddelen2021