Brandgans

De brandgans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de brandgans is een ontheffing noodzakelijk.

Winterperiode
In de winterperiode, van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord, is er geen afschot van brandganzen mogelijk.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
JPGGrens Noord - Zuid - Zuid-Holland
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen