Foto door: Ian Wouda

Het aanvreten of wegvreten van gewassen levert voor agrariërs een aanzienlijke schadepost op. Ze kunnen vaak een tegemoetkoming voor deze faunaschade aanvragen bij de provincie.  In 2023 keerden provincies ruim € 55.000.000 aan tegemoetkomingen uit, waarbij de meeste schade door ganzen werd veroorzaakt aan grasland. Voor de provincie Zuid-Holland kwam het totaalbedrag neer op € 7.157.360. (bron: Schadecijfers - BIJ12). De daadwerkelijke schade ligt vele malen hoger want lang niet alle agrariërs claimen hun schade. Er geldt namelijk een eigen risico per aanvraag en tegemoetkomingen worden alleen uitgekeerd vanaf een bepaalde omvang van de getaxeerde schade. Bovendien geldt de tegemoetkoming alleen voor schade toegebracht door beschermde, inheemse diersoorten. Hieronder valt bijvoorbeeld niet de veelvoorkomende, uitheemse, nijlgans.

Alle schadebestrijding die wordt uitgevoerd dient middels het registratiesysteem Dora gerapporteerd te worden aan de faunabeheereenheid. Schadebestrijding is alleen mogelijk indien hiervoor een vergunning van de provincie is verstrekt en doorgaans alleen nadat er eerst voldoende alternatieve, preventieve maatregelen zijn genomen.

Voor meer informatie, zie ook: Jacht, beheer en schadebestrijding

Nieuwsbrief

van FBEZH ontvangen?
Schrijf u hier in.

Even geduld a.u.b.

Bedankt voor het inschrijven!