Meeuw

Kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw zijn beschermde diersoorten. 

In de Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland (§ 3.9.2 Nestbehandeling vogels en § 3.9.3 Directe schadebestrijding) is een vrijstelling geregeld voor het beheer van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. Het voorgenomen beheer dient in overeenstemming te zijn met wat hierover in het faunabeheerplan is beschreven. Dit faunabeheerplan heeft alleen betrekking op het Havengebied van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam. Het beheer wordt uitgevoerd ter bescherming van de volksgezondheid en openbare veiligheid. Deze vrijstelling (Omgevingsverordening) is hieronder te downloaden.
Indien u gebruik wilt maken van deze vrijstelling, heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOmgevingsverordening Provincie Zuid-Holland2020
LINKFaunabeheerplan Meeuwen2015 - 2020