Meeuw

Kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw zijn beschermde diersoorten.

Er kan in 2021 geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor eierbewerking voor kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw, zoals opgenomen in de Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland.

Wel is het mogelijk om in bepaalde situaties en onder gestelde voorwaarden nesten van deze soorten te verplaatsen en in zeer beperkte mate incidenteel te vernietigen. Deze mogelijkheden gelden alleen voor de havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam. De Faunabeheereenheid heeft hiervoor ontheffing verkregen. Indien u gebruik wilt maken van deze ontheffing heeft u toestemming nodig van de Faunabeheereenheid. Zie voor aanvragen van deze toestemming en de ontheffing hieronder.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOmgevingsverordening Provincie Zuid-Holland2020
LINKFaunabeheerplan Meeuwen2015 - 2020
PDFMaatregelen meeuwenbeheer Zuid-Holland2021
PDFOntheffing Meeuwenbeheer Zuid-Holland2021