Meeuw

Kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw zijn beschermde diersoorten.

Het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2027 door de provincie Zuid-Holland is op 08 februari 2022 door GS goedgekeurd. In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van de zilvermeeuw laat dit niet toe. Wel zijn, onder gestelde voorwaarden, mogelijk de maatregelen broedvrij houden, het verplaatsen van nesten en het incidenteel vernietigen van nesten.

Voor het gebruik van deze maatregelen hebben bedrijven toestemming nodig van de FBE. Hoe deze toestemming is aan te vragen is opgenomen in het document Werkwijzer maatregelen, hieronder te downloaden. Voorafgaand aan een aanvraag voor toestemming is per jaar een door de FBE goedgekeurd Maatwerkadvies meeuwen nodig. De FBE heeft een toelichting en instructie voor dit Maatwerkadvies opgesteld. Deze is hieronder te downloaden. Om voor toestemming voor maatregelen voor 2022 in aanmerking te komen moet een Maatwerkadvies vóór 15 februari 2022 bij de FBE zijn ingediend.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing meeuwen2022
PDFInstructie Maatwerkadvies2021
PDFWerkwijzer maatregelenfebr. 2022
LINKFaunabeheerplan Meeuwen
LINKOmgevingsverordening Zuid-Holland

Schematisch overzicht ontheffingsplichtige maatregelen

Behorend bij het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022-2027 en de Toelichting op en instructie over Maatwerkadvies Meeuw

Opzettelijk storen met vrijvliegende jachtvogelsJaarrond1/2 t/m 31/7Verplaatsen van nesten1/4 t/m 31/7Vernietigen nesten (3)
Loodswezen/AVRjaja--nee--ja
a)chemieja--jajajaja
b)petrochemieja--jajajaja
c)Opslag van vloeibaar gas, olie- en gasopslag en raffinageja--jajajaja
d)Energieproductieja--jajajaja
e)Overslag massa (steenkool)ja--janee (1)--ja
f)Overslag voedingsmiddelenja--jajajaja
g)Overslag containersja--janee (1)--ja (4)
h)locaties met ontwikkeling van en/of onderhoud van infrastructuur (5) i.c.m. gevaar voor medewerkersja--jaja (2)jaja

1)uitzondering: wel verplaatsen bij calamiteitsvoorzieningen

2)verplaatsen binnen deze categorie ook indien aanwezigheid meeuwen groot risico is voor verkeer en voor meeuwen zelf (zoals langs wegen)

3)vernietigen kan niet worden uitgevoerd bij alleenstaande pompen, transportbanden, calamiteitsvoorzieningen, tenzij in noodgeval

4)alleen op risicovolle plekken waar door aanwezigheid nesten/eieren gevaar kan ontstaan voor mensen die op hoogte werken

5)geldt niet voor infrastructuur binnen bedrijventerreinen

Dit schema is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Daar waar er onverhoopt sprake mocht zijn van afwijking van het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden 2022-2027 is de tekst uit het Faunabeheerplan leidend. Voor vragen over dit schema kunt u contact opnemen met de FBE Zuid-Holland.