Haas

 
 
Jacht
De haas behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is op grond van artikel 32 Ffw aangewezen als wild. De jacht op de haas is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december. De jachthouder kan in deze periode de haas bejagen.

Vrijstelling
De minister heeft de haas geplaatst op de provinciale vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. De provincie Zuid-Holland heeft op basis hiervan in een provinciale vrijstellingsverordening geregeld dat hazen mogen worden verjaagd ter voorkoming van landbouwschade.

Ontheffing
De Faunabeheereenheid bezit een ontheffing voor beheer van de haas ter voorkoming van schade aan diverse landbouwgewassen. U kunt de ontheffing downloaden via onderstaande link. Om gebruik te maken van deze ontheffing is toestemming van de Faunabeheereenheid nodig. De jachthouder kan deze toestemming aanvragen.