Foto door: Dirk-Jan Polak
Agrariërs ondervinden regelmatig schade door vraat, vertrapping, verslemping of vervuiling van grassen en gewassen. Deze schade komt in sommige gevallen voor schadevergoeding in aanmerking. Dit is afhankelijk van de verjagings- en bestrijdingsmogelijkheden die voor de veroorzakende diersoort gelden. Indien er niet tegen de dieren opgetreden kan worden, dan is tegemoetkoming in de schade meestal mogelijk. Op de website van BIJ12, staat hoe een tegemoetkoming moet worden aangevraagd.
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State kunnen in Zuid-Holland vossen, konijnen, zwarte kraaien, kauwen en houtduiven sinds 16 juli 2023 niet meer worden bestreden ter voorkoming van landbouwschade. De provincie heeft het daarom mogelijk gemaakt om ook voor deze diersoorten een tegemoetkoming in de schade aan te vragen. Grondgebruikers kunnen een aanvraag indienen bij BIJ12 via het online portaal MijnFaunazaken. Let op: omdat de houtduif in het jachtseizoen nog wel bejaagd mag worden, komt de schade die ontstaat tussen 15 oktober en 31 januari, niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Nieuwsbrief

van FBEZH ontvangen?
Schrijf u hier in.

Even geduld a.u.b.

Bedankt voor het inschrijven!