Amerikaanse nerts

Amerikaanse nertsAmerikaanse nertsHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet. …

Wasbeer

WasbeerWasbeerHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.Het Aanwijzingsbesluit voor …

Verwilderde Kat

Verwilderde KatVerwilderde KatHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.De …

Verwilderde Duif

Verwilderde DuifVerwilderde DuifHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.De …

Soepgans

SoepgansSoepgansHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet. Het Aanwijzingsbesluit …

Rosse stekelstaart

Rosse stekelstaartRosse stekelstaartHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.De …

Ree

ReeReeHet ree (Capreolus capreolus) is een herbivoor zoogdier dat behoort tot de herkauwers en is de kleinste inheemse hertachtige die in Nederland voorkomt. Het leefgebied van het ree bestaat uit een breed spectrum van habitats als bos, duingebied, moeras, uiterwaarden, …

Ratten

RattenRattenVoor welk type geweer en welke diersoort heeft u vergunning nodig?Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u geen vergunning nodig voor afschot van de zwarte rat en de bruine rat. U kunt als jachthouder ook toestemming …

Nijlgans

NijlgansNijlgansHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.Het Aanwijzingsbesluit voor …

Muskusrat

MuskusratMuskusratHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.Het Aanwijzingsbesluit voor …

Wasbeerhond

WasbeerhondWasbeerhondHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.Het Aanwijzingsbesluit voor …

Kolgans

KolgansKolgansKolganzen broeden van oorsprong niet in Nederland maar in Noord-Rusland, arctisch Canada, Zuidwest-Alaska en West-Groenland. De oorsprong van broedende kolganzen in het vrije veld ligt in 1988 toen een verbod op het houden van lokganzen ten behoeve van de jacht …

Indische gans

Indische gansIndische gansHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet. …

Grauwe gans

Grauwe gansGrauwe gansDe grauwe gans is met gemiddeld elf jaar (in niet-bejaagde populaties) een langlevende vogelsoort die voor zijn levensduur tamelijk grote legsels van vier tot zeven eieren produceert. De standvogelpopulatie van grauwe ganzen is de meest omvangrijke standganzenpopulatie in …

Damhert

DamhertDamhertDamherten leven meestal in groepen en stellen geen hoge eisen aan hun omgeving. Ze kunnen in veel verschillende typen leefgebieden overleven, zowel in bossen als in overgangen van bos naar open plekken, landbouwgebieden en duinen, als er maar voldoende voedsel …

Beverrat

BeverratBeverratHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 5.1 Omgevingswet.Het Aanwijzingsbesluit voor …

Bever

BeverBeverBevers zijn oeverbewonende zoogdieren. Ze zijn vooral in de schemering en de nacht actief; overdag rusten ze meestal in een burcht gemaakt van takken of in een hol of bij warm weer ook wel bovengronds in de buitenlucht in een …

Canadese gans

Canadese gansCanadese gansCanadese ganzen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Hoewel trans-Atlantische dwaalgasten in Nederland zijn vastgesteld, zijn de Canadese standganzen in Nederland uitsluitend dieren die niet op eigen kracht, maar door menselijk handelen hier zijn gekomen. In de negentiende eeuw is …