Jacht

Foto door: Ian WoudaIn tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht mag er maar op vijf diersoorten worden gejaagd en dit mag slechts een paar maanden per jaar. De minister bepaalt of en wanneer de jacht kan worden uitgevoerd. Het afschot …

Schadebestrijding

Foto door: Ian WoudaHet aanvreten of wegvreten van gewassen levert voor agrariërs een aanzienlijke schadepost op. Ze kunnen vaak een tegemoetkoming voor deze faunaschade aanvragen bij de provincie.  In 2023 keerden provincies ruim € 55.000.000 aan tegemoetkomingen uit, waarbij de …

Populatiebeheer

Foto door: Joop ClarijsAls de omstandigheden voor een diersoort gunstig zijn, kunnen ze in steeds grotere aantallen in een gebied voorkomen. Als gevolg hiervan kunnen ze andere beschermde dier- of plantensoorten verdrijven, grote schade aan landbouwgewassen aanbrengen of een probleem …

Ganzenbeheer

Foto door: Dirk-Jan Polak▸Hoeveel ganzen zijn er in Zuid-Holland?Door de groei van de ganzenpopulatie neemt ook de schade die ganzen aanrichten aan landbouwgewassen toe. Jaarlijks wordt een toenemend bedrag aan schadevergoedingen uitgekeerd voor opgevreten landbouwgewassen. In 2018 was dit bedrag …

Faunaschade claimen of melden

Foto door: Dirk-Jan PolakBIJ12 kan onder voorwaarden een tegemoetkoming verlenen voor schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen of gehouden landbouwhuisdieren. Op de website van BIJ12, staat hoe een tegemoetkoming moet worden aangevraagd. Als gevolg van een …

Jacht, beheer en schadebestrijding

Foto door: Dirk-Jan Polak▸Wat is jacht?Jacht is het opsporen en doden van wildsoorten. Het gaat hierbij om: haas, fazant, wilde eend, houtduif en konijn. Voor elk van deze soorten is een jachtseizoen vastgesteld. De eigenaar (of de pachter van de …

Contact

Foto door: Dirk-Jan PolakContactgegevensTelefoon: 085 – 210 36 28 Bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur. E-mail: info@fbezh.nl Adres: Postbus 85881 2508CN Den HaagVeel vragen over mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding worden beantwoord op onze diersoortenpagina’s of in de FAQ. Gelieve …

Jaarverslagen

Foto door: Dirk-Jan PolakDe jaarverslagen van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland worden hier openbaar gemaakt. JAARVERSLAGEN Jaarverslag Faunabeheereenheid Zuid-Holland2016 Jaarverslag Faunabeheereenheid Zuid-Holland2017 Jaarverslag Faunabeheereenheid Zuid-Holland2018 Jaarverslag Faunabeheereenheid Zuid-Holland2019 Jaarverslag Faunabeheereenheid Zuid-Holland2020 Jaarverslag Faunabeheereenheid Zuid-Holland2021 Jaarverslag Faunabeheereenheid Zuid-Holland2022

Links

Foto door: Dirk-Jan PolakDe FBE Zuid-Holland werkt samen met de regionale en provinciale afdelingen van tal van landelijke organisaties. Door op de betreffende link te klikken komt u op hun website. BoerenNatuur – Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Faunabeheereenheden Nederland Jagersvereniging …

Wildbeheereenheden in Zuid-Holland

Foto door: Dirk-Jan PolakEen wildbeheereenheid (WBE) is een vereniging van plaatselijke jachtaktehouders, grondgebruikers, terreinbeheerders en anderen. De Faunabeheereenheid werkt nauw samen met de Zuid-Hollandse wildbeheereenheden. Er zijn 15 wildbeheereenheden in Zuid-Holland. WBE De Aarlanden WBE Ade WBE Alblasserwaard-Oost WBE Alblasserwaard-West …

Tellingen

Foto door: Dirk-Jan PolakJaarlijkse tellen de WBE’s verschillende diersoorten. De gebruikte telprotocollen en de resultaten van deze tellingen zijn hieronder te downloaden. Tevens staan hieronder ook de beheerrapportages van de damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied. TELPROTOCOLLEN EN TELFORMULIEREN …

Faunabeheerplan, Ontheffingen en Vrijstellingen

Foto door: Dirk-Jan PolakFaunabeheerplanDe belangrijkste taak van de Faunabeheereenheid is het beheer van populaties dieren en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan …

Disclaimer

Eindgebruikersovereenkomst Dora – EULA KENNISGEVING VOOR DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST GOED DOOR. DOOR DORA TE GEBRUIKEN ERKENT U DAT U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT DAT U DOOR DE VOORWAARDEN ERVAN BENT GEBONDEN. DEZE LICENTIEVOORWAARDEN …

Over FBEZH

Foto door: Dirk-Jan PolakDe Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) is een stichting waarin de jachthouders van Zuid-Holland samenwerken. Naast de jachthouders zijn ook maatschappelijke organisaties in het bestuur vertegenwoordigd. Het werkgebied van de FBE is de gehele provincie Zuid-Holland. De belangrijkste …

Home

FAUNABEHEER-EENHEIDZUID-HOLLANDDe Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) is een stichting waarin de jachthouders van Zuid-Holland samenwerken. Naast de jachthouders zijn ook maatschappelijke organisaties in het bestuur vertegenwoordigd. Het werkgebied van de FBE is de gehele provincie Zuid-Holland. Meer over FBEZHPopulatiebeheerSchadebestrijdingJachtDe Faunabeheereenheid Zuid-Holland …

Privacy Verklaring

Stichting Faunabeheer Eenheid Zuid-Holland (de FBE) 1. Inleiding Dit is de privacyverklaring van de Stichting Faunabeheer Eenheid Zuid-Holland, KvK-nummer 24346382, gevestigd te (2596 AW) Den Haag, aan Zuid-Hollandplein 1, hierna: de FBE. In deze verklaring zet de FBE uiteen hoe …