Zilvermeeuw

ZilvermeeuwZilvermeeuwDe zilvermeeuw is een broedvogel van de kust, vooral op de Waddeneilanden en in de Delta, waar kolonies zijn in duinen, op kwelders en dijken. Vroeger werd ook gebroed in kolonies in de duinen. Eind jaren zestig verschenen vossen in …